N. Rericho laiškas Niujorko Budistų centrui (tęsinys 6)

N. Rerichas. Čumulbhari. Tibetas 1937 m., Kartonas, tempera. 29,5×45 cm. Valstybinis Rytų meno muziejus.…

N. Rericho laiškas Niujorko Budistų centrui (tęsinys 6)
Iš knygos „Nuvainikuotas Tibetas“
Be šių išvardintų sektų didžiąją Tibeto dalį užima žmonės, priskiriantys save įvairiausioms raudonkepurių sektos pakraipoms, kurios visiškai iškraipė Padmos Sambhavos Mokymą. Toliau skaityti „N. Rericho laiškas Niujorko Budistų centrui (tęsinys 6)”

TEOSOFINĖS DRAUGIJOS požiūris į politines reformas

TEOSOFINĖS DRAUGIJOS požiūris į politines reformas
iš knygos J. BLAVATSKAJA. RAKTAS Į TEOSOFIJĄ
Teosofinė Draugija – ne politinė organizacija; pačia aukščiausia prasme ji yra internacionalinė, nes jos nariai yra visų rasių ir tikybų vyrai ir moterys, kartu dirbantys vienam tikslui – vardan žmonijos gerovės. Toliau skaityti „TEOSOFINĖS DRAUGIJOS požiūris į politines reformas”

Apie LABDARĄ

Apie LABDARĄ
iš knygos J. BLAVATSKAJA. RAKTAS Į TEOSOFIJĄ
*
…daugelis visą gyvenimą dalina labdarą…
Teosofas:
Taip, dalina savo didžiulių turtų perteklines nuotrupas. Bet parodykite man tokį …, iš pačių didžiausių filantropų tarpo, kuris drebančiam ir mirštančiam iš bado vagiui, pavogusiam jo paltą, atiduotų dar ir savo apsiaustą; arba atsuktų savo dešinį skruostą tam, kuris jam sudavė į kairį, ir niekada nepagalvotų apie kerštą? Toliau skaityti „Apie LABDARĄ”

Keletas minčių iš J. Blavatskajos knygos „ RAKTAS Į TEOSOFIJĄ“

Keletas minčių iš J. Blavatskajos knygos „ RAKTAS Į TEOSOFIJĄ“
Knygoje klausimų ir atsakymų forma išdėstyti ETIKA, MOKSLAS IR FILOSOFIJA, kurių studijavimui ir buvo įkurta Teosofinė Draugija
Blavatsky Helena P. The Key to Theosophy. — London: The Theosophical Publishing Company, 1889. Toliau skaityti „Keletas minčių iš J. Blavatskajos knygos „ RAKTAS Į TEOSOFIJĄ“”