Sveikina jus, einantis į mirtį

įvertinkite rašinį

MORITURUS TE SALUTAT! – Sveikina jus, einantis į mirtį!
Šimtmečiai priverstinio paklusimo nesugebėjo žmonių kraujo visiškai sustingdyti į kristalus, besisukiojančius aplink aklo tikėjimo šerdį; XIX a. liudija giganto kovą, kai jis nusikrato nykštukinius pančius ir atsistoja ant kojų. Netgi protestantų bendruomenė Anglijoje ir Amerikoje dabar yra užsiėmusi savo orakulų tekstų peržiūra ir bus priversta apnuoginti teksto šaltinius bei vertybes. Dogmų viešpatavimo diena nusirito į prieblandą. Todėl mūsų kūrinys (Atskleistoji Izidė ) yra prielaida pripažinti hermetinę filosofiją, senovės visuotinę išminties religiją, kuri yra vienintelis raktas į Absoliutą moksle ir teologijoje.
Norėdami parodyti, kad žinome savo veiklos rimtumą, galime iš anksto pasakyti, kad mūsų visai nenustebins tai, jei žemiau išvardintos grupės susivienys prieš mus:
Krikščionys, kurie pamatys, kad mes abejojame jų tikėjimo liudijimų tikroviškumu.
Mokslininkai, kurie pamatys, kad jų pretenzijos į neklydimą įtrauktos į tą patį sąrašą, kaip ir Romos kat.b., o kai kuriose konkrečiose srityse senovės pasaulio išminčiai ir filosofai yra aukščiau už juos.
Žinoma, mus įnirtingai puls pseudomokslininkai.
Plačiau mąstantys bažnytininkai ir nereligingi žmonės supras, kad mes nepripažįstame to, ką pripažįsta jie – pusėtinos tiesos, bet reikalaujame pripažinti visą tiesą.
Puls ir dogmų šalininkai ir įvairūs autoritetai, kurie slepia savo tikruosius įsitikinimus iš pagarbos populiariems išankstiniams nusistatymams.
Spaudos parazitai ir samdiniai, kurie pavertė savo profesiją paleistuvyste ir pamynė kilnų jos vardą; jie pamatys, kad lengvai gali tyčiotis iš dalykų, kurie per daug taurūs, kad jie galėtų juos suprasti – nes pastraipos kaina jiems daug svarbesnė, nei nuoširdumo kaina.
Bet mes žiūrime į ateitį.
Vykstanti dabartinė kova tarp žmonių su visuomenine sąmone ir įvairių reakcijų jau atvėrė galimybes sveikesniam mąstymui.
Vargu, ar tai gali baigtis kitaip, nei galutine Tiesos pergale prieš paklydimus. Mes ir vėl kartojame – darbuojamės vardan šviesesnio rytojaus.
Ir vis tik, suvokdami, su kokiu aršiu pasipriešinimu susidursime savo kelyje, klausiame, kas tada turi daugiau teisės nei mes, įžengę į kovos areną ant mūsų skydo užrašyti Romos gladiatorių sveikinimą Cezariui:
MORITURUS TE SALUTAT! – Sveikina jus, einantis į mirtį! (lot)
Helen Blavatskaja. Atskleistoji Izidė. I tomas MOKSLAS
Niujorkas, 1877 m. rugsėjis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

code