Savajai teosofijai skleisti Vydūnas leido …

Vydūnas, tikr. Vilhelmas Stórostas, Stórosta (Wilhelm Storost) gimė 1868 03 22Jonaičiai (Šilutės apskr.) mirė 1953 02 20Detmold (1991 perlaidotas Bitėnuose), lietuvių filosofas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas.

Ar yra knygų Lietuvių kalba ta tema (išskyrus slaptoji doktrina)?
Lietuviškai rašė Vydūnas (Vilhelmas Storosta, 1868-1953)
„Tačiau didžiausią įspūdį ir jo galvojimų centrinį posūkį sudarė ne šių visų mokslų išklausytos paskaitos, bet… dviejų ponių, tai Blavackės ir Besantės, paskleistasis teosofijos mokslas. Į jį jis įsigilino visa savo esybe ir paskui rašė, rašė ir skleidė lietuvių tarpe. Toliau skaityti „Savajai teosofijai skleisti Vydūnas leido …”

Menas ir menininkai

N. Rerichas. Gyvenimo lašai. Nutapytas 1924, tempera ant drobės. 74,0 x 117,5 cm

Menas ir menininkai
/…/ Norisi perspėti jaunus žmones. Artėja ypatingas laikas. Atkuriant pasaulį menas turi užimti ypač reikšmingą vietą. O menininkai turi būti tikri gyvenimo performuotojai. Vadinasi, į juos bus žiūrima ypač atidžiai /…/ Toliau skaityti „Menas ir menininkai”