Teosofija

Teosofija

Teosofija

Teosofija yra sąjungininkas visų žmonių, kurie, kiekvienas savaip, bet nuoširdžiai stengiasi pažinti Dieviškąjį Principą, Jo savitarpio ryšį su žmogumi ir Jo gamtinius pasireiškimus. Lygiai taip pat ji yra sąžiningo mokslo sąjungininkė, bet tik iki tol, kol šis nesikiša į psichologijos ir metafizikos sferas.   J.Blavatskaja

Gyvoji etika

Agni Joga ne tik nurodo gyvenimo prasmę, bet ir paaiškina, kas šiandien vyksta.   St.Stulginskis

el. p. gindia.lt@gmail.com