Tiesa viešpatauja amžinai

5/5 - (1 vote)

Tiesa viešpatauja amžinai

Knyga /Isis Unveiled, išl. 1877 m./, kuri dabar pristatoma visuomenei, yra gana artimos pažinties su Rytų adeptais ir jų mokslo studijų vaisius.Ji siūloma tiems, kurie yra pasirengę priimti tiesą, kad ir kur ją rastų; ir ginti ją, žiūrėdami tiesiai į akis visuotinai priimtiniems išankstiniams nusistatymams.
Tai bandymas padėti tyrėjams įžvelgti gyvenimo principus, kuriais grindžiamos senovės filosofinės sistemos.
Knyga parašyta nuoširdžiai. Joje išsakyta tiesa be pikto ir išankstinio nusistatymo. Tačiau joje nėra nuolaidų užėmusiam sostą paklydimui ir nėra pagarbos apsišaukėliui autoritetui.
Tiesa reikalauja pagarbos už praeityje apšmeižtus jos pasiekimus – pagarbos, kuri taip ilgai buvo iš jos atimta. Ji reikalauja grąžinti tikriesiems savininkams jų nusavintą rūbą ir atstatyti šlovingą jų reputaciją.
Kritika nebus nukreipta į jokią garbinimo formą, į jokį religinį įsitikinimą, į jokias mokslines hipotezes. Žmonės ir partijos, sektos ir mokyklos yra tik vienadienės kandys evoliucijos dienoje.
Tik TIESA, pakilusi aukštai ant savo nepajudinamos uolos, viešpatauja amžinai.
Mes netikime jokia magija, kuri pranoktų žmogaus proto horizontus ir gebėjimus, ir jokiu „stebuklu“, dievišku ar velnišku, jei tai susiję su amžinai egzistuojančių gamtos dėsnių pažeidimu.
Ir vis tik mes sutinkame su teisingu gabaus „Festus“ autoriaus teiginiu, kad žmogaus širdis nėra išsireiškusi pilnutinai, ir mes dar niekada nepasiekėme ar net nesupratome jos galių apimties.
Ar per daug yra tikėti, kad žmogus turėtų išsiugdyti naujus jausmus ir glaudesnį ryšį su gamta? Evoliucijos logika to išmokys, jei bus prileista prie teisėtų išvadų.
Ir naujausia iš visų amžinybių atras savo sielos puselę pačioje seniausioje.
Helen Blavatsky. ISIS UNVEILED. I tomas MOKSLAS, įvadas.
Tarptautinės visuomeninės organizacijos, įkurtos 1875 m. lapkričio 17 d. Niujorke šūkis:
Satyat Nasti Paro Dharmah („Nėra religijos, aukštesnės už tiesą“).
#teosofija #theosophy #Blavatskaja #Blavatsky #Izidė #IsisUnveiled #РазоблачённаяИзида #mokslas #religija #filosofija #siela #dvasia #dievas #nemirtingumas #visuotineSiela #lasas #vandenynas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

code