Maksas Hendelis

5/5 - (1 vote)

Maksas Hendelis. Blavatskaja ir „Slaptoji doktrina“
Žmonija visada persekiojo, kankino ir žudė tuos, kurių mintys pralenkdavo laiką.
Tai patvirtina Koperniko gyvenimas, kurį nuo likimo, kuris po pusės amžiaus ištiko Džordaną Bruno, išgelbėjo tik natūrali mirtis.
Galilėjui ramybės nedavė visą gyvenimą, ir galiausiai jis, senas, silpnas ir palūžęs dvasioje, buvo priverstas ant kelių išsižadėti savo pažiūrų, kurios prieštaravo to laikmečio pažiūroms.
Tokį pat likimą išgyveno ir daugelis kitų. Ir vis tik, tiesos sėklos, pasėtos tų žmonių, ne tik kad nežuvo, bet augo ir augo, kol vieną dieną pasaulis suprato, kad tai, kas kadaise buvo atmesta kaip erezija, tapo įprastu įsitikinimu.
Drama pasiekė epilogą, kai Torvaldsenas marmure įamžino Nikolajų Koperniką, o Džordano Bruno statula buvo pastatyta toje pačioje vietoje, kur fanatiški vienuoliai iš džiaugsmo šoko aplink jo laidotuvių laužą, degindami genijų vardan „viso, kas šventa“.
Kaip žinome iš Vakarų istorijos, kažkada žmonės buvo pasmerkti už tai, kad yra krikščionys. Kai krikščionybė sustiprėjo, ji pabandė sutrypti mokslą, kuris tuomet buvo tarsi nepatyręs jaunuolis. Tačiau vis stiprėjantis mokslas pamažu privertė bažnyčią užimti dabartinę susitaikymo poziciją.
Po to pasaulis pamažu ėmė grimzti į bedievystės būseną. Viskas, ko nebuvo galima pasverti ar išmatuoti, nebuvo pripažįstama. Kiekvienas žmogus, išdrįsęs paskelbti apie egzistavimą kažko viršfizinio, iškart buvo paskelbtas apgaviku.
Mokslas ir religija konkuravo tarpusavyje, stengdamiesi sukaupti kuo daugiau įžeidimų ir taip diskredituoti tuos žmones.
*
…Ji (H.P.B) padarė tai, ko nebūtų padaręs joks orientalistas su visu savo išsimokslinimu; ko nebūtų padarę net visi orientalistai kartu paėmus, su visais savo Rytų kalbų žinojimais ir Rytų literatūros studijomis.
Nė vienas iš jų nebūtų galėjęs iš tokios gausios ir įvairios medžiagos sujungti į vientisą visumą, t. y. susintetinti tokio svarbaus kūrinio. Nė vienas iš jų nesugebėtų iš to chaoso sukurti kosmoso (tvarkos).
Nebūdama mokslininke ir nepretenduodama į šį titulą, ji iš kažkur gavo žinias, kurios leido jai padaryti tai, ko nebūtų padaręs niekas kitas: nei mokslininkas, nei diletantas…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

code