Dvasinė mirtis

įvertinkite rašinį

Dvasinė mirtis
<…> fizinė arba kūno mirtis – tai naudingas dieviškos ekonomijos žingsnis, nukreiptas į žmogaus gerbūvį; tai žingsnis, kuriuo jis priartėja prie aukščiausių savo egzistencijos tikslų. Tačiau yra ir kita mirtis, kuri yra dieviškosios tvarkos ir žmogaus prigimtyje esančių visų žmogiškųjų elementų sutrikdymas ir visų žmogaus laimės galimybių sunaikinimas. Tai dvasinė mirtis, kuri įvyksta anksčiau, nei suyra kūnas. „Žmogus gali būti labai protingas ir tuo pat metu visiškai nejausti meilės Dievui, nei pasiaukojančios meilės žmogui“. Kai žmogus įsimyli save ir malonumų pasaulį, prarasdamas meilę Dievui ir artimui, jis panyra iš gyvenimo į mirtį. Aukščiausi principai, kurie yra jo žmoniškumo elementų pagrindas, žūva, ir jis gyvena tik savo juslių plotmėje. Fiziškai jis egzistuoja, bet dvasiškai jis jau miręs. Viskam, kas priklauso aukščiausiai ir vienintelei tvariai egzistencijai, jis yra tiek miręs, kiek jo kūnas bus miręs džiaugsmams, jausmams ir veiklai, kai jį paliks gyvenimas. Ši dvasinė mirtis įvyksta nepaklusus dvasinio gyvenimo dėsniams, ir už šį nepaklusnumą gresia ta pati bausmė, kaip ir už nepaklusnumą fizinės egzistencijos dėsniams.
Dvasiškai mirusieji gyvieji turi savo malonumus – jiems išlieka jų intelektinės galios ir veikla. Visi gyvuliški malonumai yra jiems prieinami; ir daugeliui vyrų ir moterų tai yra aukščiausias žmogiškos laimės idealas. Nepaliaujamas turtų, socialinio gyvenimo pramogų vaikymasis, grakščios manieros, skoningas apsirengimas, socialiniai ir išsilavinimo skirtumai svaigina, džiugina šiuos gyvus numirėlius; tačiau tęsiant iškalbingą pamokslavimą – „šie žmonės su visa savo gracija, turtinga ir skoninga apranga bei puikiais pasiekimais yra mirę Dievo ir angelų akyse, ir matuojant tikruoju, nesugriaunamu matu, jie turi gyvybės ne daugiau nei griaučiai, kurių kūnas jau virtęs dulkėmis.“
Didelis intelektualinių gebėjimų ugdymas visai nereiškia dvasingo ir tikro gyvenimo. Daugelis didžiųjų mūsų mokslininkų yra tik gyvi lavonai, neturintys dvasinio regėjimo, nes dvasia juos jau paliko. Galėtume peržvelgti ištisus praeities šimtmečius, išnagrinėti visas profesijas, pasverti visus žmogaus pasiekimus, ištirti visas visuomenės formas – ir visur rastume juos, dvasiškai mirusius.
H.Blavatskaja. Isis Unveiled (Atskleistoji Izidė)
Skiriama Teosofų draugijai, kuri buvo įkurta Niujorke 1875 m., kad ištirti, ką šie tomai traktuoja.

#Blavatskaja #IsisUnveiled #intelektas #dvasingumas #mirtis #mokslas #idealas #egzistencija #turtas #sociumas #pasiekimai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

code