Keletas minčių iš J. Blavatskajos knygos „ RAKTAS Į TEOSOFIJĄ“

Keletas minčių iš J. Blavatskajos knygos „ RAKTAS Į TEOSOFIJĄ“
Knygoje klausimų ir atsakymų forma išdėstyti ETIKA, MOKSLAS IR FILOSOFIJA, kurių studijavimui ir buvo įkurta Teosofinė Draugija
Blavatsky Helena P. The Key to Theosophy. — London: The Theosophical Publishing Company, 1889. Toliau skaityti „Keletas minčių iš J. Blavatskajos knygos „ RAKTAS Į TEOSOFIJĄ“”