Blavatskajos žygdarbis praeitame amžiuje

įvertinkite rašinį

1990 m. Steponas Stulginskis* skaitė viešas paskaitas Vilniaus Planetariume. Čia pateikta viena iš paskaitų:
Blavatskajos žygdarbis praeitame amžiuje.
Elena Blavatskaja (1831-1891) jau vaikystėje regėdavo didingą Mahatmos pavidalą su baltu turbanu. Jo paraginta, 1851 metais važiuoja į Angliją; Londone įvyksta jos pirmasis susitikimas su Mahatma, kuris pasirodydavo vaikystėje.
Per septynerius metus ji tris kartus mėgina prasibrauti į Tibetą, tačiau nesėkmingai, nes tada Tibetas neįsileisdavo svetimšalių. Pagaliau jai pavyksta prasiskverbti į sunkiai pasiekiamą Vidurinės Azijos gilumą. Ten po ilgų herojiškų ieškojimų ji pagaliau suranda legendinę šalį Šambalą ir slėpiningus išminčius, tampa Mahatmų mokine. Trejus metus ji išbuvo viename vienuolyne (Ašrame), gaudama ezoterines žinias apie Kosmosą ir žmoniją.
Apie savo keliones Indijoje bei Tibete ir pašnekesius su Mahatmomis Blavatskaja parašė dvi knygas slapyvarde „Rada-bai“. Tai buvo jos vienintelės knygos rusų kalba ir išleistos Rusijoje. Visos kitos parašytos angliškai ir išleistos Amerikoje bei Anglijoje.
Blavatskaja buvo Mahatmų pasiuntinė ir vykdė Jų pavedimus. Ji turėjo nuvažiuoti į Ameriką, kad Vakarų pasauliui perduotų žmonėms reikalingas Naujojoje Epochoje žinias. 1875 m. ji įsteigė Niujorke Teosofijos draugiją (Teosofija graikiškai reiškia dieviškąją išmintį -mokslo, filosofijos ir religijos sintezę. Jos tiesos sudaro visų religijų pagrindą). Šios draugijos devizas – „nėra religijos aukštesnės už tiesą“. Vydūnas buvo Teosofijos draugijos narys.
Svarbiausias Blavatskajos veikalas – trijų tomų „Slaptoji Doktrina“ (1888) – daugiaamžės slaptos išminties sąvadas, praeitų kultūrų laimėjimų sintezė, gyvenimo ir žmonių būsimo vystymosi problemos. Du tomai buvo išversti į rusų kalbą, išleisti Rygoje 1937 m. Savo darbų Blavatskaja nepriskirdavo sau, juos laikė tik netobulu perdavimu to, kas Mahatmų buvo jai perduota. Perteiktasis mokymas atliko didžiulį uždavinį – pažadino daugelio žmonių sąmonę.
Blavatskajos veikla nepatiko dvasininkams, taip pat anglų rasistams, kurie pyko už jos didelę įtaką Indijoje. Buvo organizuota arši kampanija – nuolatiniai išpuoliai, insinuacijos, šmeižtas. Priešų puolimai ją prieš laiką numarino. Ji buvo apšmeižta ir savo tėvynėje Rusijoje. Iki šios dienos automatiškai, be jokios argumentacijos, kartojami tokie epitetai, kaip „apgavikė“, „šarlatanė“, „avantiūristė“…
Blavatskaja buvo šviesi dvasia, atnešusi žmonijai didį žinojimą ir šviesią naujieną apie Šambalą ir Mahatmas. Per ją buvo grąžintos žmonijos pamirštos tiesos apie persikūnijimą ir karmą.
*Steponas Stulginskis (1908-1995)– inžinierius architektas, docentas. 1949 m. neteisėtai suimtas ir represuotas, 1955 m. grįžo iš tremties. 1989 m. atkūrė Lietuvos Rericho draugiją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

code