Jūs esate čia:Valstybė»Valstybė»Valstybė
Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:47

Lietuviais esame mes gimę

Parašė

Lietuviais esame mes gimę

Galbūt todėl, kad lietuviai sunaikino pilietiškumo sąvoką, o gal todėl, kad išvis jos niekada nesuvokė, paskutiniu metu dažnai iškyla tokios keistos situacijos, kurios, atrodytų, net neturėtų susidvejinti – tokios aiškios jos yra savo šaknyje. Deja, margas pasaulis, dar margesni žmonių norai ir siekiai...

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:41

Mažoji Lietuva

Parašė

Mažoji Lietuva

„Tėvynė tiek gyva yra, kiek ji žmogaus širdyje gyva”, – XIX šimtmečio pradžioje sakė tautos išminčius Vydūnas.

Mažoji Lietuva  – tai unikalus etnografinis regionas, išsiskiriantis savita krašto gyventojų – lietuvininkų – kultūra, išraiškinga architektūra ir dar išlikusiais, bet sparčiai nykstančiais papročiais. XIX a. antrojoje pusėje lietuvių tautai susidarė reali nutautėjimo grėsmė. Vilniaus krašto lietuviai vis labiau lenkėjo, o Mažosios Lietuvos lietuviai vokietėjo. 1865m., caro valdžiai uždraudus lietuvišką spaudą, padėtis itin pablogėjo. Vis tik Mažojoje Lietuvoje radosi inteligentų, kurie bandė ginti ir palaikyti lietuvybę. 

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:33

Lobizmas

Parašė

Klausimas. Kas yra lobizmas? Kokia jo įtaka Lietuvoje?

Lobizmas

Neįmanoma įsivaizduoti tvirtos valstybės, jei joje karaliauja šventeivos-davatkos ir sukčiai. Valstybė turi išginti užkietėjusius nemokšas. Tegu jie sau susiranda kokią salą, bet jūra praris tokią kvailystės užuovėją. Gamtos Įstatymus galima pažeidinėti tik iki tam tikro laipsnio. Politinė ekonomija turi prasidėti nuo Gamtos turtų išsaugojimo ir išmintingo jų panaudojimo, kitaip valstybė atsidurs ant smėlio. [АЙ. 9.320, 14.244, 14.495]

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:24

Todėl tūli Europą vadina ligonbučiu

Parašė

Todėl tūli Europą vadina ligonbučiu /Vydūnas/

Mes, lietuviai, dažnai save sumenkiname ir labai esame linkę klausyti svetimtaučių patarimų ir pamokymų. Mums vis atrodo, kad lietuvis, kaip toks, negali būti pirmas, todėl visada pirmiausia išduodame patys save ir tuos, kurie arčiausiai, t.y. gimines ir šeimos narius.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:10

Reikalinga kalėjimų reforma.

Parašė

Reikalinga kalėjimų reforma. kan. Steponaitis

Pranešimas darytas Naujosios Romuvos klubo  posėdyje, 1937 m.

Kalėjimas yra vieta, kur kalinys atlieka bausmę už teisės įžeidimą ir kur jis yra auklėjamas, kad išėjęs į laisvę būtų geru, naudingu piliečiu. Kalėjimo tad uždavinys yra stengtis, kad kalinys ne tik atliktų skirtą bausmę, bet kad jis būtų ir pataisytas. Tam tikslui taikoma yra penitencinė progresinė sistema, kuri auklėjimo atžvilgiu užsieniuose duoda gana gerų vaisių.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 11:48

Mintimis kurkime valstybę

Parašė

Platonas. Mintimis kurkime valstybę nuo pat pradžių

Beširdiška mintis yra pats nepakenčiamiausias žmonijos  išniekinimas. Tokius žmones senovės filosofai neįtraukdavo į savo valstybę. Platonas savo „Respublikoje“ ir Aristotelis „Politikoje“   valstybe laikė mąstančių kūrėjų bendriją. Jie negalėjo susitaikyti su tironais, šventeivomis ir sukčiais. Neįmanoma įsivaizduoti tvirtos valstybės, jei ją valdo šventeivos (davatkos) ir sukčiai. Negalima sutapatinti šventeiviškumo su aukščiausiu tikėjimu ir žiniomis. Klaidingas pagrindas neleis teisingai pastatyti pastato.
АЙ, Братство, Ч. II, Надземное, 244

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:40

Lietuvos valstybės vieta Europoje

Parašė

Lietuvos valstybės vieta Europoje (Vydūnas)

<...> Dauguma Europos tautų  vadinasi ariškomis. Ariškos tautos ne tiek skiriasi viena nuo kitų, kiek visos nuo žydų.

<...>Tautų nepakanta yra žemo žmoniškumo požymis. Jo versmė yra visokie troškimai ir karščiavimai. Lietuvių tauta tai daugiau už visas kitas yra patyrusi. Jos santykiai su kitomis ariškomis Europos tautomis yra labai ypatingi. Jei apie kitas tautas galime kalbėti kaip apie ariškų tautų šakas, tai lietuvių tauta yra tarsi viena ariškų tautų medžio šaknis. Mūsų kalba, mūsų mąstymas, mūsų įpročiai ir tai, kaip mes pasitinkame pasaulį ir visą gyvenimą, apreiškia gryniausiąjį arijų pobūdį. <...>

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:31

Mintimis galima sukurti ištisą valstybę

Parašė

Mintimis galima sukurti ištisą valstybę

„...Dvasioje galima sukurti daugiau, nei rankomis. Mintimis galima sukurti ištisą valstybę... “ 
АЙ, Беспредельность, Ч. I, 140.

2009 metais Lietuva minės valstybės įkūrimo tūkstantmetį. Tūkstantmetis netgi valstybei yra garbingas amžius. Istorija išsaugojo ne vieną mūsų valstybės gyvavimo laikotarpį. Klestėjimą ir viešpatavimą keisdavo nuopuolio ir priklausomybės metai. Visa tai buvo, ir visa tai žinoma... Mūsų valstybė turtinga savo istorija, praeitimi. O kas laukia Lietuvos ateityje? Ar besugrįš jos galia ir pripažinimas. Ar išliks lietuvių kalba ir skambės po pasaulį lietuviškos dainos? Ar pavyks mažytei valstybei išsikovoti vietą po saule tarp galingųjų, didžiųjų Europos ir pasaulio valstybių?

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:26

Lietuva – lietuvių siekių vaisius

Parašė

Lietuva – lietuvių siekių vaisius (laiškas redakcijai)

Tai, kaip Lietuva atrodo dabar, kaip gyvename, ką mąstome ir kaip suvokiame gyvenimą, visos materialinės gėrybės ir t.t., kažkada buvo tik svajonė. Dabar jau daugybė svajonių išsipildė. Matome šiandieną ir  netikime, kad taip mes svajojome. Sunku suvokti, kad tai, ką matome ir kuom nepatenkinti, kažkada buvo tik mintis. Tai kas gera priimame, o tai kas bloga – ne aš taip negalvojau ir tai, kas vyksta, tai ne mano mintys.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:22

Tėvynė ir asmeninė karma

Parašė

Tėvynė ir asmeninė karma

„Kiekvienas gali paskelbti karą savo nemokšiškumui, garbinga tokia kova, tai tikriausias sėkmės garantas ir tėvynės gynyba.“

Братство. Надземное. Ч. II. 625

Meilė žmonijai neatmeta meilės tėvynei. <...> Ne be priežasties žmogus gimsta tam tikroje šalyje ir priklauso tam tikrai tautai. Karminės sąlygos kreipia žmogų į tam tikrą vietą.  Prieš gimimą žmogus sužino jo paskirties priežastis tam tikroje šalyje ir su jomis sutinka. Kiekvienas įsikūnijimas vyksta savanoriškai.  Gali būti nenoras sugrįžti į Žemę, bet galiausiai tai tampa neišvengiama būtinybe, paskutinė akimirka visada yra savanoriška.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Friday the 6th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©