valstybė

valstybė (31)

Trečiadienis, 13 vasario 2013 16:18

Evoliucija vyksta Amžinai: dvi Liet...

Parašė

 Evoliucija vyksta Amžinai: dvi Lietuvos 

...Žodis „bolševikas“ klaipėdiškiams, o gal ir visai Vokietijai, buvo įskiepytas kaip baisios angies nuodas, kuris užnuodija visą žmogaus kūną. Žmogus žino, kad įgėlė angis, bet jis nežino, kaip toliau [bus]. Ir jis serga. Taip sirgo to krašto žmonės, ir dar kai kas tebeserga... “

I.Simonaitytė. Paskutinė Kūnelio kelionė. Vilnius, VAGA,1971m., p.174.

Atgavus nepriklausomybę į Lietuvą ėmė grįžti lietuviai, daugiausia iš Vakarų.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:47

Lietuviais esame mes gimę

Parašė

Lietuviais esame mes gimę

Galbūt todėl, kad lietuviai sunaikino pilietiškumo sąvoką, o gal todėl, kad išvis jos niekada nesuvokė, paskutiniu metu dažnai iškyla tokios keistos situacijos, kurios, atrodytų, net neturėtų susidvejinti – tokios aiškios jos yra savo šaknyje. Deja, margas pasaulis, dar margesni žmonių norai ir siekiai...

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:41

Mažoji Lietuva

Parašė

Mažoji Lietuva

„Tėvynė tiek gyva yra, kiek ji žmogaus širdyje gyva”, – XIX šimtmečio pradžioje sakė tautos išminčius Vydūnas.

Mažoji Lietuva  – tai unikalus etnografinis regionas, išsiskiriantis savita krašto gyventojų – lietuvininkų – kultūra, išraiškinga architektūra ir dar išlikusiais, bet sparčiai nykstančiais papročiais. XIX a. antrojoje pusėje lietuvių tautai susidarė reali nutautėjimo grėsmė. Vilniaus krašto lietuviai vis labiau lenkėjo, o Mažosios Lietuvos lietuviai vokietėjo. 1865m., caro valdžiai uždraudus lietuvišką spaudą, padėtis itin pablogėjo. Vis tik Mažojoje Lietuvoje radosi inteligentų, kurie bandė ginti ir palaikyti lietuvybę. 

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:33

Lobizmas

Parašė

Klausimas. Kas yra lobizmas? Kokia jo įtaka Lietuvoje?

Lobizmas

Neįmanoma įsivaizduoti tvirtos valstybės, jei joje karaliauja šventeivos-davatkos ir sukčiai. Valstybė turi išginti užkietėjusius nemokšas. Tegu jie sau susiranda kokią salą, bet jūra praris tokią kvailystės užuovėją. Gamtos Įstatymus galima pažeidinėti tik iki tam tikro laipsnio. Politinė ekonomija turi prasidėti nuo Gamtos turtų išsaugojimo ir išmintingo jų panaudojimo, kitaip valstybė atsidurs ant smėlio. [АЙ. 9.320, 14.244, 14.495]

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:24

Todėl tūli Europą vadina ligonbučiu

Parašė

Todėl tūli Europą vadina ligonbučiu /Vydūnas/

Mes, lietuviai, dažnai save sumenkiname ir labai esame linkę klausyti svetimtaučių patarimų ir pamokymų. Mums vis atrodo, kad lietuvis, kaip toks, negali būti pirmas, todėl visada pirmiausia išduodame patys save ir tuos, kurie arčiausiai, t.y. gimines ir šeimos narius.

Puslapis 2 iš 7
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Sunday the 17th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©