valstybė

valstybė (31)

Trečiadienis, 23 sausio 2013 11:18

Dvi baltiškos tautos...

Parašė

Dvi baltiškos tautos – artimos ir tolimos

Latvija yra tarsi mažas žmogutis labai didele galva, sostinė Ryga – tarsi galva, ir joje gyvena panašiai tiek, kiek ir likusioje visoje Latvijoje. Ryga neabejotinai yra pats tikriausias didmiestis, beje vienintelis Pabaltijo šalyse, gal todėl daugeliui užsieniečių šis miestas „atstovauja“ visas tris Pabaltijo valstybes, nei Talinas, nei Vilnius jai prilygti negali.

Laikas suprasti, kad ir kiek lietuviai besistengtų, nepavers jie Vilniaus didmiesčiu, ir ne todėl, kad ten mažiau gyventojų, tiesiog lietuvių tauta „nemėgsta“ didelių susibūrimų ir po kiekvieno dirbtino antplūdžio į sostinę, prasidėjus savaiminiam tautos kraustimosi atoslūgiui, lietuviai vėl sugrįžta į nedidelius gimtus miestus ir miestelius, arčiau kaimo, arčiau giminės, arčiau žemės, arčiau šaknų.

Antradienis, 15 sausio 2013 13:16

Darbo birža

Parašė

Darbo birža

Darbo birža taip įėjo į gyvenimą, kad jaunimas jau nebesuvokia, kad vos prieš dešimtmetį nebuvo nei bedarbių, nei darbo biržos. Taigi, šalia pensininkų, invalidų, kalinių atsirado dar viena nereikalinga žmonių grupė. Taip, taip nereikalinga. Juk birža nesuteikia darbo, nepagerina pragyvenimo, tik kasdien po lašelį atima savigarbą, pasitikėjimą savimi. Tai nurašyti žmonės, kurių likimą kuria kiti. Kaip pensininkų, kuriais tampama, vadovaujantis amžiumi.

Antradienis, 15 sausio 2013 12:16

Rugsėjo 11-oji

Parašė

Rugsėjo 11-oji

Jau praėjo du metai, kai Amerika prarado ramybę ir pasitikėjimą savimi. Du metus ji bando įrodyti pasauliui, kad vis dar yra nepažeidžiama. Ankstesnysis prezidentas vienoje savo kalbų užsiminė, kad Amerika pasiekė materialinės gėrovės viršūnę.

Pirmadienis, 14 sausio 2013 16:40

Zylės

Parašė

Zylės

„Nėra žmogui kito tokio pastovaus ir kankinančio rūpesčio, kaip tapus laisvu, kuo greičiau susirasti tą, prieš kurį nusižeminti.
Tik žmogus ieško nusilenkti tam, kas jau neginčijama, taip neginčijama, kad visi žmonės iškart bendrai sutiktų jam paklusti.
Nes tų vertų pasigailėjimo sutvėrimų rūpestis yra ne tik tame, kad surasti tą, prieš ką vienam ar kitam nusilenkti, bet kad surasti tokį, kad visi patikėtų juo ir paklustų jam, ir kad būtinai visi kartu.
Štai tas bendrumo poreikis paklusti ir yra pagrindinė kančia kiekvieno žmogaus atskirai ir visos žmonijos nuo amžių pradžios.
Dėl visuotinio paklusimo jie naikino vienas kitą kardu. Jie sukūrė dievus.“
F.Dostojevskis.

Sekmadienis, 13 sausio 2013 16:56

Šventės

Parašė

Šventės

Dvasios šventė – bendražmogiška vertybė, tai kažkieno sukauptas turtas. Niekas tegu nepažeidžia to pelnyto jausmo. Tarp neleistinų įsikišimų į Karmą dvasios šventės pažeidimas laikomas labai sunkiu. O džiaugsminga šypsena bus pats skaisčiausias ir širdingiausias pritarimo ženklas.
Мир Огненный. Ч.I, 63.

Puslapis 6 iš 7
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Wednesday the 11th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©