Jūs esate čia:Valstybė»Švietimas»Rodomi įrašai pagal žymę: globalizacija

J.Keliuotis (1902-1983)J.Keliuotis (1902-1983)

Žmogaus asmenybė

Gal niekad žmogus nebuvo taip niekinamas, kaip šiais laikais: 40 milijonų Italijoj skelbiama, kad tik viskas valstybėje, viskas valstybei ir nieko šalia valstybės, 65 milijonų Vokietijoj įsakyta, kad rasė, kraujas ir Führeris yra aukščiausios vertybės, 180 milijonų Rusijoj įvesta vergija ir baudžiava, industriniuose kraštuose viskas pavergta gamybai ir mašinai, o Kinijoj ir Indijoj masės žmonių miršta badu ar kautynėse. Ir kas nuostabiausia, kad milijonai žmonių patys ieško, kad kas nors juos paimtų į savo geležinę globą, atimtų iš jų laisvę, užtikrindami jiems duoną ir saugumą. Ir daugelio kraštų jaunuomenė ne laisvei, bet vergijai gieda himnus, ir ne išsivadavimo ieško, bet įsijungimo į uniformas ir patekimo į diktatūrą.

Paskelbtas pamąstymai

Juk tai demo-kratija

„Visais laikais visi tikrai iškilūs žmonės buvo ir yra užvaldomi vienintelės idėjos – sukurti tobulesnę ir humaniškesnę visuomenę. Laimė gyvena pačiuose mumyse. Jei mes į žmoniją žiūrėsime kaip į vieningą šeimą, kur kiekvieno gerbūvis ir gyvenimas priklauso nuo visų kitų gerbūvio ir gyvenimo, daugelis problemų atkris savaime. Naujasis Pasaulis artėja, jis nuostabus, savyje jis sukaupė pačias gražiausias mūsų viltis...“

 Sv.N.Rerichas

Paskelbtas valstybė

Kaip kelias dingsta vasario pūgoje, taip šiandien daugeliui dingo ateities vizija

Norėtumėm pasidžiaugti kartu su visais dar nepraradusiais stebuklo suvokimo. Rugpjūčio pradžioje pražydusi obelis, suspėjo užmegzti vaisių ir jau užaugino nemenką obuoliuką. Argi tai ne stebuklas? Argi tai ne įrodymas, kad keičiasi klimatas?

Paskelbtas pamąstymai

Knygos ir knygynai

Šiandieniniai knygynai daugiau primena šiukšlyną, kuriame nuo pasiūlos gausybės ir įvairovės sukasi galva. Net pardavėjos sunkiai gali padėti surasti reikiamą knygą. Klasika atsidūrė šalia vienadienių leidinių. Mokykliniai vadovėliai šalia knygų apie lieknėjimą ir patarimų kaip pasidaryti remontą. Neliko sistemos, neliko literatūros vertinimo kriterijų. Galima sakyti neliko cenzūros. Šiandien viskas galima, kas neša pelną.

Paskelbtas pamokymai

Industrinė medicina

Paskaitau laikraščius, pasižiūriu televiziją, pasidomiu paskutiniais medicinos pasiekimais ir tikrai atsiranda toks jausmas, kad medicina vis tobuliau įvaldo ir pritaiko mokslo pasiekimus. Vis mažiau neišgydomų ligų, nesugydomų traumų. Pasiekimais pradėjome netgi piktnaudžiauti: koreguojame sveikas kūno dalis, gražinamės, nesuprasdami, kas iš tikrųjų yra kūno grožis; didiname, mažiname normaliai funkcionuojančias kūno dalis. Užmiršome, kad tikroji medicinos paskirtis yra padėti ligoje, nelaimėje. Nuo kada persivalgymas, maža krūtinė tapo liga ar nelaime? Medicina tampa industrine.

Paskelbtas sveikata
Puslapis 2 iš 2
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Thursday the 5th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©