Jūs esate čia:Valstybė»Aš ir mano valstybė
Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:55

Aš ir mano valstybė

Parašė  Diana Stungurienė
Įvertinti šį įrašą
(0 balsai)

Aš ir mano valstybė

„Niekas neturi didžiuotis tuo, kas jam nepriklauso. Vynuogę giriame už tai, kad jos šakelės aplipusios uogomis, o ramsčiai virsta nuo svorio. Kas gi labiau vertins tokią vynuogę, nuo kurios svyra auksinės uogos bei lapai?! Tikrasis vynuogės vertingumas – jos derlingumas. Kalbant apie žmogų, taip pat reikia girti tik tai, kas būdinga jam pačiam. Štai anas turi gražuolių vergų ir puikų namą, jis daug sėja, gauna daug palūkanų, bet visa tai yra ne pačiame jame, o šalia jo. Girk tai, ko negalima nei atimti, nei duoti, kas yra jo paties.

Tu paklausi: kas tai? Siela ir joje tobulas protas (išmintis). Juk žmogus – protinga būtybė. Didžiausias gėris jam – įvykdyti užduotį, dėl kurios jis gimė. Ir ko gi reikalauja iš jo protas? Nepaprastai lengvo dalyko: gyventi pagal savo prigimtį. Bet visuotinė beprotybė padaro šį dalyką sunkų: mes visi vienas kitą stumiame į ydas. Kaipgi galima atvesti į protą tuos, kurių niekas nebando sulaikyti, o pirmyn gena visa minia?! “

Seneka. Laiškai Liucilijui. Vilnius, Mintis 1986. Keturiasdešimt pirmas laiškas, p.103

Valdyti valstybę yra tikras menas, jis paremtas žinojimu ir patirtimi. Teoriškai vadovu turi galimybę tapti kiekvienas, jei tik jis to nori ir siekia. Pačiu svarbiausiu tokio žmogaus uždaviniu visų pirma turi tapti sąmoningas savęs suvokimas. Juk senovinė išmintis teigia: „Pakeisk save, ir tave supantis pasaulis pasikeis“. O kaip pakeisti save, jei savęs nepažįsti? Nežinai savo ydų ir įpročių, nežinai savo dorybių ir gabumų – ir niekada net nebandei to sužinoti.

Vyrauja nuomonė, kad žmogų geriausiai parodo jo išsilavinimas, diplomai, darbovietė ir turtinė padėtis. Taip, iš dalies tai suteikia informacijos. Kalbėdami apie kitų sėkmę mėgstame sakyti, kad „tas genijus“, o „anam pasisekė, nes jis gimė laimės kūdikiu“, „šis talentingas“, o „ji augo puikioje šeimoje, kuri jai padėjo iškilti“. Taip tarsi ir pripažindami, kad be šio gyvenimo pasiekimų dar yra ir aplinkybės, kurios iš pirmo žvilgsnio net neturi tiesioginio ryšio su pačia konkretaus žmogaus asmenybe. Bet pažiūrėkime giliau, kodėl jis toks gabus menams ar amatams, jei šiame gyvenime beveik šiam užsiėmimui neskiria laiko ir jėgų. Tai gal kažkada praeitame gyvenime jis buvo didis dailininkas ar konstruktorius, o gal jis buvo kokios nors meno srities ar mokslo pradininkas, pasiekęs neregėtas aukštumas.

Šiame gyvenime supančios aplinkybės jau pasikeitusios, nes, galbūt, praeitame gyvenime šis nepaprastai gabus žmogus buvo apleidęs kitas gyvenimiškai svarbias sritis. Sakykime, kad jis taip buvo pasinėręs į savo kūrybą, kad visiškai užmiršo šalia esančius žmones, kurie, suprasdami jo genialumą, savo gyvenimą paskyrė to žmogaus gerbūvio sukūrimui – kad nereikėtų eikvoti brangaus laiko uždarbiaujant pragyvenimui. Tie žmonės padėdami talentingajam aukojo savo gyvenimus vardan bendros žmonijos ateities ir progreso. Tikėjimas Gėriu neleido jiems tapti egoistais ir vieniems naudotis savo turtais.

Už padarytą gerą ir talentingajam reikia atsidėkoti. Šiame gyvenime ir atėjo laikas atiduoti skolas tiems, kurie rūpinosi juo praeityje. Šiandien situacija jau atvirkštinė, talentingasis gimė labai turtingoje šeimoje, nes šio gyvenimo tikslas yra išmokti atsidėkoti, tai yra išmokti tarnauti. Lyg niekas ir netrukdo atsidėkoti geradėjams, bet kur jie. Šiandienos talentingajam turtuoliui gali pradėti atrodyti, kad jis viską pasiekė pats – šiandien tai atrodo lyg ir akivaizdu. Naujos aplinkybės pakeitė artimų ir ištikimų žmonių veidus, ir jei širdyje nebuvo užsitvirtinęs dėkingumas, šiame gyvenime talentingasis turtuolis gali atstumti ir paniekinti kažkada jam ir jo talentui tarnavusius žmones – jis jų tiesiog nepažins, nes niekada nematė ir nesuvokė, kad tie žmonės saugojo ir globojo jo talentą. Šiandieninė aplinka niekaip neleis patikėti tuo, kad šis inteligentiškos išvaizdos, ramus kaimynas, nesiekiantis pasinaudoti įstatymo spragomis ir todėl gyvenantis ypatingai kukliai, ir yra tas didysis geradaris, kuris praeitame gyvenime savo turtą aukojo genijaus išlaikymui ir apsaugai. Šis žmogus, kaimynas, nesiekia turto, jis ir toliau tarnauja mokslui ir Grožiui. Jam labai sunku, bet sunkumai jį tik grūdina. Savo vargana padėtimi jis ir vėl gali padėti savo „globotiniui“, juk likimas apgyvendino juos šalia. Kaip ir praeitame gyvenime tylusis kaimynas moko savo globotinį, tik šį kartą užduotis kitokia – nuimti turto uždėtą šydą nuo akių ir padėti suvokti, kad vienas žmogus niekada, niekur ir nieko pasiekti negali.

Taip ir sukasi Likimo Ratas turtuolius versdamas vargetomis, o genijus – turtuoliais. Atsirado ir nauja žmonių „rūšis“ – autistai. Vienpusiški sugebėjimai ir išsikerojęs egoizmas dažnai tokius žmones išstumia už visuomenės ribų ir patalpina į labai ribotą aplinką, tokią ribotą, kaip ir jų požiūris į pasaulį ir žmones. Kol vieną dieną prabus sąmonė ir žmogus pagaliau suvoks, kad kiekvienas sutiktas gyvenimo kelyje žmogus yra seniai pamirštas pažįstamas, gal buvęs draugas, o gal mirtinas priešas ar plėšikas, sutiktas ant siauro miško takelio. Kiekvienas yra laisvas pasirinkti savo ateitį ir nuspręsti, didinti draugų skaičių ar gausinti materialinį turtą. Kiekvienas iš mūsų savo poelgiais pats nulemia, kur gimti ateityje: karo nuniokotoje dykynėje, ar nekaringoje tautoje, visada siekiančioje išsaugoti taiką ir santarvę. Bus mylimas ar mušamas, priklausys tik nuo paties dabartinio gyvenimo siekių ir poelgių.

Kiekvienas tai supratęs, nustos šio gyvenimo turtus priskirti tik sau, o už patirtus sunkumus kaltinti aplinkinius, galbūt jam net gims noras padėti kitiems. O tai padaryti galima tik vienu būdu: tarnauti visai žmonijai, neišskiriant artimų ir artimesnių. Ir kuo plačiau žmogus aprėps savo būtį, tuo didesnė bus jo valstybė, kuri pradžioje gali būti visai nykštukinė – vienos ląstelės – ir jos vardas bus šeima, už kurios gerovę jis bus atsakingas pats.

Skaityti 3975 kartai Atnaujinta Šeštadienis, 02 kovo 2013 11:49

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Thursday the 12th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©