valstybė

valstybė (31)

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:10

Reikalinga kalėjimų reforma.

Parašė

Reikalinga kalėjimų reforma. kan. Steponaitis

Pranešimas darytas Naujosios Romuvos klubo  posėdyje, 1937 m.

Kalėjimas yra vieta, kur kalinys atlieka bausmę už teisės įžeidimą ir kur jis yra auklėjamas, kad išėjęs į laisvę būtų geru, naudingu piliečiu. Kalėjimo tad uždavinys yra stengtis, kad kalinys ne tik atliktų skirtą bausmę, bet kad jis būtų ir pataisytas. Tam tikslui taikoma yra penitencinė progresinė sistema, kuri auklėjimo atžvilgiu užsieniuose duoda gana gerų vaisių.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:04

Juk tai demo-kratija

Parašė

Juk tai demo-kratija

„Visais laikais visi tikrai iškilūs žmonės buvo ir yra užvaldomi vienintelės idėjos – sukurti tobulesnę ir humaniškesnę visuomenę. Laimė gyvena pačiuose mumyse. Jei mes į žmoniją žiūrėsime kaip į vieningą šeimą, kur kiekvieno gerbūvis ir gyvenimas priklauso nuo visų kitų gerbūvio ir gyvenimo, daugelis problemų atkris savaime. Naujasis Pasaulis artėja, jis nuostabus, savyje jis sukaupė pačias gražiausias mūsų viltis...“

 Sv.N.Rerichas

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:58

Demokratai

Parašė

DemokrataiJustinas Razma

Patekęs į puošnius mūro namus, nenusimink dėl savo padėties skirtumo. Ištaigingo veido šeimininkas maloniai parodys tau fotelį prisėsti. Į tave žiūrės iškilmingai persų kilimai, sidabro vazos, meno garsenybių originalai. Tu bailiai jausies. Bet iš trumpos kalbos suprasi, kad čia gyvena demokratiška šeima. Tu būsi sužavėtas jos jaukumu. 

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:40

Lietuvos valstybės vieta Europoje

Parašė

Lietuvos valstybės vieta Europoje (Vydūnas)

<...> Dauguma Europos tautų  vadinasi ariškomis. Ariškos tautos ne tiek skiriasi viena nuo kitų, kiek visos nuo žydų.

<...>Tautų nepakanta yra žemo žmoniškumo požymis. Jo versmė yra visokie troškimai ir karščiavimai. Lietuvių tauta tai daugiau už visas kitas yra patyrusi. Jos santykiai su kitomis ariškomis Europos tautomis yra labai ypatingi. Jei apie kitas tautas galime kalbėti kaip apie ariškų tautų šakas, tai lietuvių tauta yra tarsi viena ariškų tautų medžio šaknis. Mūsų kalba, mūsų mąstymas, mūsų įpročiai ir tai, kaip mes pasitinkame pasaulį ir visą gyvenimą, apreiškia gryniausiąjį arijų pobūdį. <...>

Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:31

Mintimis galima sukurti ištisą valstybę

Parašė

Mintimis galima sukurti ištisą valstybę

„...Dvasioje galima sukurti daugiau, nei rankomis. Mintimis galima sukurti ištisą valstybę... “ 
АЙ, Беспредельность, Ч. I, 140.

2009 metais Lietuva minės valstybės įkūrimo tūkstantmetį. Tūkstantmetis netgi valstybei yra garbingas amžius. Istorija išsaugojo ne vieną mūsų valstybės gyvavimo laikotarpį. Klestėjimą ir viešpatavimą keisdavo nuopuolio ir priklausomybės metai. Visa tai buvo, ir visa tai žinoma... Mūsų valstybė turtinga savo istorija, praeitimi. O kas laukia Lietuvos ateityje? Ar besugrįš jos galia ir pripažinimas. Ar išliks lietuvių kalba ir skambės po pasaulį lietuviškos dainos? Ar pavyks mažytei valstybei išsikovoti vietą po saule tarp galingųjų, didžiųjų Europos ir pasaulio valstybių?

Puslapis 4 iš 7
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Saturday the 23rd. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©