valstybė

valstybė (31)

Trečiadienis, 13 vasario 2013 15:17

Į Rygą, į Rygą į cukierkų fabriką...

Parašė

„...Į Rygą, į Rygą į cukierkų fabriką...“

„...Tėvynės sąvoka formuojasi pasaulinių įvykių sraute. Kiekvieno žmogaus širdyje ir sąmonėje Tėvynei turi būti skirta vieta ir dėmesys. Kiekvienas privalo žinoti tikrąją savo Tėvynės vertę. Tėvynė – tai ne augantis dykumoje medis; tarp tautų būtinas bendradarbiavimas ...“

Мир Огненный, ч. II , 62

Kiekviena šalis ir kiekviena tauta, kokia išskirtinė ji nebūtų, yra tik dalis Vieno – Žemės planetos. Kuo siauresnė sąmonė, tuo mažesnė vaizduotėje ir Žemės planeta. Tai suprasti nėra sudėtinga, tik reikia truputį pamąstyti. Sąvoka žmonija daugeliui planetos gyventojų yra nesuvokiama ir nežinoma; didžiajai daugumai žmonių sunkiai suvokiama tėvynės, tautos, valstybės ir sąjungos prasmė. O štai žodžiai – giminė, šeima, vaikai, tėvai – jau daugeliui yra girdėti ir pažįstami, bet, paprastai, tuos žodžius lydi kelios papildomos sąvokos: kraujo ryšys, nuosavybė, paveldimumo teisė... Nors, iš esmės, sąvokos planeta, žmonija, sąjunga, valstybė, tauta, giminė, šeima turi tą pačią reikšmę, tik skirtingą erdvę.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:55

Aš ir mano valstybė

Parašė

Aš ir mano valstybė

„Niekas neturi didžiuotis tuo, kas jam nepriklauso. Vynuogę giriame už tai, kad jos šakelės aplipusios uogomis, o ramsčiai virsta nuo svorio. Kas gi labiau vertins tokią vynuogę, nuo kurios svyra auksinės uogos bei lapai?! Tikrasis vynuogės vertingumas – jos derlingumas. Kalbant apie žmogų, taip pat reikia girti tik tai, kas būdinga jam pačiam. Štai anas turi gražuolių vergų ir puikų namą, jis daug sėja, gauna daug palūkanų, bet visa tai yra ne pačiame jame, o šalia jo. Girk tai, ko negalima nei atimti, nei duoti, kas yra jo paties.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:51

Biurokratizmas ir administracinio...

Parašė

Biurokratizmas ir administracinio aparato reformos. A.Valašinas

I. BIUROKRATIZMAS – DIDŽIAUSIA DARBO NAŠUMO KLIŪTIS

Biurokratas visą laiką čiupinėjasi popieriuose, žiūri, kas juose parašyta ir tik apie parašytą tegalvoja. „Quid non ėst in actis, non ėst in mundo" („Ko nėra bylose, nėra nė pasaulyje") – štai jo veikimo ir darbo principas. Pro krūvą registruotų ir viršininkų rezoliucijomis apdėtų bylų jis nemato paties dalyko. Biurokratas nesiskubina tvarkyti piliečio reikalų, jam vis ko nors dar trūksta: čia nėra viršininko parašo, čia kas nors ne taip parašyta, čia jis tą patį dokumentą kelis kartus žiūrinėja ir t. t. Jam įdomesnis parašais išmargintas popierius, negu pats dalykas, apie kurį ten kalbama. Forma jam nustelbia turinį, raidė aptemdo protą.

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:42

Armėnų tautos genocidas

Parašė

Armėnų tautos genocidas

Atmintini daiktai lengvai gali tapti talismanu. Taip pat ir atmintinos dienos įtvirtina naudingą ritmą. Reikia suprasti, kad atmintini daiktai pažadina meilės antplūdį ir kaip ir apvalo aurą. (Мир Огненный, II-148)

Balandžio 24 d. – armėnų genocido paminėjimo diena

1915 metais, prieš 90 metų buvo įvykdytas armėnų tautos genocidas (tautos arba jos dalies naikinimas rasiniais, nacionalistiniais, religiniais ar kt. motyvais, tautžudystė). 

Trečiadienis, 13 vasario 2013 14:36

Dėl Amerikos lietuvių

Parašė

Dėl Amerikos lietuviųJonas Kriaučiūnas

Paskiausiuoju laiku Lietuvoje pradėta susirūpinti broliais amerikiečiais. Vis dažniau spaudoje ir per radiją keliamas Amerikos lietuvių nutautėjimo klausimas; ieškoma priemonių išlaikyti gyvenančiuose anapus Atlanto broliuose lietuvybę. Bet tam reikia būtinai atitaisyti padarytosios Lietuvos klaidas santykiuose su broliais amerikiečiais. O padaryta stambių klaidų, kurių svarbiausios jau nebepataisomos, nes proga joms taisyti jau seniai yra praėjus. Visų pirmučiausia stambi klaida buvo padaryta buvusiųjų Lietuvos vyriausybių – tai neleidimas amerikiečiams lietuviams įsigyti Lietuvoje nekilnojamo turto, vadinasi, laikymas jų šiuo atveju svetimšaliais-svetimtaučiais.

Puslapis 3 iš 7
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Friday the 13th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©