Jūs esate čia:Pamokymai»Pamąstymai»Rodomi įrašai pagal žymę: Rambynas

Palaunagė 2015. Rugpjūčio 23 dieną ant Rambyno kalno ir vėl buvo išlydėti gandrai. Paskutiniai gandro pavakariai, arba Palaunagė, viena iš tradicinių ne kalendorinių lietuvininkų švenčių. Tądien lietuvininko šeimoje būdavo patiekiami sotūs pavakariai – tai būdavo atsisveikinimo su samdiniais diena – juk sunkieji vasaros darbai jau nudirbti.

Paskelbtas Rambyno kronika

Bitėnų kaimo istorinės atminties saugotoja. Lėnė Grigolaitytė-Kondratavičienė (1910-1995) – Ullos Lahauer knygos „Rojaus kelias“ herojė. Knyga suteikė galimybę „pažinti“ Lėnę, o kartu prisiglausti ir prie Rytprūsių lietuvių likimo, jos visai nepažįstantiems žmonėms tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. Kiek vėliau knyga buvo išleista rusų kalba ir susilaukė neeilinio susidomėjimo – ypač ji sujaudino žmones, išgyvenusiems tremtinio dalią.

Paskelbtas Rambyno kronika

EUGENIJA ŠIMKŪNAITĖ – gydytoja-žolininkė, etnografė, habilituota gamtos mokslų daktarė.

(1920 kovo 11d. Novorosijske, 1996 sausio 27d. Vilniuje)

Teko skaityti, kaip Eugenija Šimkūnaitė ant Rambyno kalno ateitį spėdavo iš žolelių, kurias žmonės surinkdavo pievoje.

Spėdavo ateitį; visiems pageidaujantiems būrė iš augalų. Ji aiškindavo, kad neužtenka šiaip sau žolės pasirauti. Reikia eiti pagal saulės kryptį ir nuo kiekvieno kampo susirinkti po devynis augalus. Jei nori, kad visai teisingai būtų, būtina surinkti trejas devynerias (iš viso 27 augalus).  ... kiekvienam iš jo surinktos puokštelės pranašaudavo ateitį, gyvenimo kelią, kas jį lemia, kas gali tame kelyje padėti. Įdomu buvo baisiausiai, visi puolė prie jos. O ji sėdėjo ir „varažijo“..., prisimena gamtos mokslų daktarė, botanikė Ž. Lazdauskaitė.

Paskelbtas Rambyno kronika

Enzys Jagomastas (1870-1941). Gyvenimas ir veikla. Giedrės Skipitienės pranešimas, skaitytas konferencijoje, skirtoje Klaipėdos krašto metams paminėti 2013m. rugpjūčio 10d., M.Jankaus muziejuje.

Enzio Jagomasto šeima – tragiško likimo, išskirtinė lietuvių patriotų šeima, kurios gyvenimas ir veikla kiekvienam lietuviui, mūsų ateities kartoms galėtų būti meilės ir pasišventimo Tėvynei simboliu. Deja, Enzio Jagomasto šeimos likimas ir veikla iš užmaršties prikelta, bei palaikoma tik entuziastų dėka.

Paskelbtas Rambyno kronika

„ VYDŪNAS, LAIKAS IR ŽMONĖS“. 2012-12-21. Gruodžio 18 d. Lietuvių namuose prie Kristaus Prisikėlimo parapijos konsulatas suorganizavo baigiamąjį 2012 m. renginį iš ciklo „Kaip skamba Vydūno kanklės mūsų širdyse“. Tai buvo Eugenijaus Skipičio, redaktoriaus, fotomenininko ir poeto „rambyniečio“ foto paroda iš ciklo „Vydūnas, laikas ir žmonės“ bei kultūrologės Giedrės Skipitienės paskaita apie Vydūną ir jo aplinkos žmones.

Paskelbtas Rambyno kronika

 Lankytojų centras Rambyne jau atvėrė duris (2012 rugpjūčio 24d)

Kelionė į Mažąją Lietuvą, į Rambyną, Bitėnus visada sukelia širdyje džiaugsmą.Šiais metais Paskutiniai Gandro Pavakariai vietinei bendruomenei ypatingi,nes jie sutapo su Rambyno regioninio parko įsteigimo 20-mečiu (rugsėjo 24d.) ir su įkurtuvėmis – duris atvėrė erdvus ir modernus Lankytojų centras.

Paskelbtas Rambyno kronika

Vydūno mylėtojų stovykla Bitėnuose 2010m. rugpjūčio 1-8d.

Prabėgo ištisi metai nuo praeito susibūrimo Bitėnuose ir vėl rugpjūčio pirmą sekmadienį į Birutės ir Kazimiero Žemgulių sodybą iš vieškelio suka mašinos, viena, antra, trečia – dar per anksti jas skaičiuoti, ir juk ne mašinų skaičius svarbiausia, o žmonės, Vydūno pasekėjai, kurie buriasi, nes jau žino, kad žmogaus „uždavinys yra žmoniškumą apreikšti. Ir vien tuo jis tvirtina savo aukštybę, savo grožę ir galybę. Vien taip žmogus gali išlikti ir gyventi“.

Paskelbtas Rambyno kronika

Rambynas – 46 m virš jūros lygio iškilusi kalva Vilkyškių kalvagūbrio gale prie Nemuno. Tikrojo kalno jau nebėra: dalį jo nusinešė Nemuno srovė. Maždaug 400 m ilgio ir 27 m aukščio masyvas nuslinko upėn 1835-aisiais. Kalnas vėl griuvo 1876 ir 1926 metais.

Rambynas garsus kaip alkakalnis, šventa skalvių vieta. Svarbiausias šventos vietos simbolis buvo aukų akmuo su iškaltais kalavijo, žmogaus rankos ir kojos antspaudais. 10 m apimties, 1,5-2,7 m aukščio.

Paskelbtas Rambyno kronika

– Žinau, kad Martynas Jankus ligi paskutiniųjų savo gyvenimo dienų buvo gerbiamas, tautos mylimas ir garbingas žilabarzdis senelis. Jam, dar gyvam būnant, pastatytas bronzinis biustas Karo Muziejaus sodelyje, įteiktas Gedimino ordinas, Šaulių žvaigždė, suteiktas Mažosios Lietuvos Patriarcho vardas ir t.t. Bet ir ligi šiol man vis dėlto neaišku, kuo iš tikrųjų buvo garsus, arba, geriau pasakius, garsiausias iš savo privalumų, Martynas Jankus? ... Skaityti visą tekstą >>>

Paskelbtas Rambyno kronika
Puslapis 1 iš 2
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Friday the 13th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©