pamąstymai

pamąstymai (30)

Antradienis, 08 sausio 2013 16:36

Naujasis Humanizmas

Parašė

Žurnalistas Juozas Keliuotis Nidoje (1977 m.)J. Keliuotis Naujasis Humanizmas

Modernusis pasaulis žūsta chaose, materializme ir įvairiuose despotizmuose. Jis išganymo ieško ne dvasiniuose praduose, bet materialiniuose. Iš anarchizmo vaduojasi pasiduodamas absoliučiai kolektyvo ir jo vado valdžiai, o materializmą tikisi nugalėsiąs naujais mitais – klase, valstybe ir rase. Bet tai krizės problemos sprendimas išorinėmis priemonėmis, kai ji iš tiesų galima nugalėti tik iš vidaus. Krizę galime nugalėti tik naikindami jos šaknis, kitaip ji vis naujomis formomis reikšis. Bet jos šaknys randasi pačiame žmoguje.

Antradienis, 15 sausio 2013 13:35

Jei nesuspėjai, vadinasi ...

Parašė

Jei nesuspėjai, vadinasi pavėlavai

Kiekvieną dieną televizijoje vyksta šiandienos aktualijų temomis laida. Visada yra kelios ir daugiau pozicijų, vyksta karščiausi debatai, atrodo, kad labai rimtai sprendžiamos iškilusios problemos. Atrodo, kad sprendžiamos.

Tik, deja, įdėmiau įsiklausius, pajunti – tai tik dar vienas šou, į kurį įjungti ne tik politikai, bet ir iškiliausios Lietuvos asmenybės. Šou tikslas pakelti reitingus, pagyvinti laidą ir būti žinomam, o pati problema taip ir lieka tik nedidelis programos akcentėlis, dažniausiai pasibaigiantis iškeltu diskusijos klausimu.

Antradienis, 15 sausio 2013 13:07

Kaip kelias dingsta ...

Parašė

Kaip kelias dingsta vasario pūgoje, taip šiandien daugeliui dingo ateities vizija

Norėtumėm pasidžiaugti kartu su visais dar nepraradusiais stebuklo suvokimo. Rugpjūčio pradžioje pražydusi obelis, suspėjo užmegzti vaisių ir jau užaugino nemenką obuoliuką. Argi tai ne stebuklas? Argi tai ne įrodymas, kad keičiasi klimatas?

Sekmadienis, 13 sausio 2013 13:56

Informacija norintiems nusižudyti

Parašė

KilpaInformacija norintiems nusižudyti

Pagrindinis Evoliucijos priešas – Gyvybės sunaikinimas!

Viskas Visatoje sutvarkyta pagal vieningą principą – nuo sudėtingiausio iki paprasčiausio. Pavyzdžiui, imkime ledą, vandenį, garą – tai yra vandenilio ir deguonies junginys; toliau elektronai, protonai, spinduliai , dalelės... ir t.t., kol pasieksime „nežinau“. Panašiai sudarytas ir žmogus: fizinis kūnas; gyvybė arba vitalinis principas; astralinis kūnas arba antrininkas; aistrų, norų ir potraukių talpykla arba instinktai; protas, intelektas ir t.t.

Antradienis, 08 sausio 2013 11:47

Kosminis dėsnis

Parašė

Kosminis dėsnisKosminis dėsnis

Dvasia be materijos – niekas. Materija be dvasios – taip pat niekas. Ryšys tarp dvasios ir materijos palaikomas mintimi (mąstymu, savęs suvokimu). Dvasia ir materija – tai lyg du kūnai plaukiojantys minčių jūroje ir palaikantys tarpusavio ryšį per jūros materiją – mintį.

Dvasia – tai gyvybė, materija – tai medžiaga gyvybės formai, o mintis – tarpininkas tarp gyvybės ir formos. Pašalinus mintį, materija praranda gyvybę, o dvasia praranda galimybę reikštis.

Puslapis 4 iš 4
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Tuesday the 12th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©