Jūs esate čia:Pamokymai»Rodomi įrašai pagal žymę: smurtas

Čiurlionio paveikslas "Lietuviškos kapinės", nutapyta 1909m.Vėlinės.Agnesė, prie senelio kapo
Ankstyvas rudens rytas, nors ir neaukštai pakilusi virš horizonto, saulė šildė jau sustingusią rudeninę žemę. „Bobų vasara, – pagalvojo Agnesė, ir skausmas gnybtelėjo jos širdį, – vasarėlė trumpam sugrįžo priminti apie save prieš tamsų ir šaltą periodą.“ Lapų padengtu keliuku Agnesė skubėjo į Kontorą, taip ji vadino savo darbovietę. Nuo namų vos penkiolika minučių pėstute, todėl Agnesė nevažiuoja darban automobiliu.

Paskelbtas pamąstymai

Sparnai. Žmonės pasidarė sparnuoti! Drebina padanges lėktuvai. Ką neša jie ant savo sparnų? Ar jie neša per padangę gerus palinkėjimus? Gal tai, kas naudinga visiems?  Gal jie skleidžia po pasaulį mokslo žinias? Gal skuba padėti pakliuvusiems į bėdą?

O jeigu jie neša bombas? O jeigu skuba nugabenti nuodingas dujas? O jeigu skraidina naikinimą? Kas gali būti baisiau?!

Paskelbtas norintiems kariauti

Trys nuomonės viena tema

Klausimas. Noriu pasiteirauti. Mano pažįstama pasakoja, kad naktimis ją atakuoja kažkokia nematoma būtybė, atakuoja seksualiai. Panašu, kad tai daro vienas ir tas pats žmogus. Kaip ji galėtų apsisaugoti?

Šmėklos

Turint tiek informacijos, net veterinaras sunkiai nustatytų diagnozę. Jis, žinoma, užmestų akį į kailį, ragus, akis, dantis..., o čia gi ne keturkojis, o jau dvikojis...

Jei Jus naktį (sapne) kas nors puola, grasina, taikosi padaryti ką nors blogą, svarbiausia, neišsigąskite, o pereikite į puolimą, ginkitės kaip įmanydami, rankomis, kojomis, nagais ir dantimis...

Paskelbtas klausimai

Reikalinga kalėjimų reforma. kan. Steponaitis

Pranešimas darytas Naujosios Romuvos klubo  posėdyje, 1937 m.

Kalėjimas yra vieta, kur kalinys atlieka bausmę už teisės įžeidimą ir kur jis yra auklėjamas, kad išėjęs į laisvę būtų geru, naudingu piliečiu. Kalėjimo tad uždavinys yra stengtis, kad kalinys ne tik atliktų skirtą bausmę, bet kad jis būtų ir pataisytas. Tam tikslui taikoma yra penitencinė progresinė sistema, kuri auklėjimo atžvilgiu užsieniuose duoda gana gerų vaisių.

Paskelbtas valstybė

Rugsėjo 11-oji

Jau praėjo du metai, kai Amerika prarado ramybę ir pasitikėjimą savimi. Du metus ji bando įrodyti pasauliui, kad vis dar yra nepažeidžiama. Ankstesnysis prezidentas vienoje savo kalbų užsiminė, kad Amerika pasiekė materialinės gėrovės viršūnę.

Paskelbtas valstybė

Nuoskaudų sodas

<...> koks nenaudingas žmogui yra nuoskaudų sodas. Mąstytojas sakydavo mokiniams: „Kas gali priešintis jūsų šventam pasirinkimui? – Tik piktas žmogus arba nemokša, bet jūsų tai neturi žeisti. Nuoskauda tik susilpnins jūsų jėgas. Nuoskauda suryja valią ir sudaužo gyvenimą.

Paskelbtas pamokymai

Nusikaltėliai

Daugelis nusikaltimų įvykdomi, kai žmogus yra apsėstas, kitaip sakant, kai jį veikia svetima valia. Girtuokliavimas ir narkomanija jau gydomi valingu įsaku. Lygiai taip pat gali būti išgydytas nusikalstamumas. Vadinasi, nusikaltėlius reikia ne bausti, bet gydyti.

Paskelbtas pamokymai

Apaštalas PetrasŽudynės

Kodėl žūsta žmonės keliuose ir ne tik? Kur šios tragedijos šaknys? Jeigu nuosekliai įsigilintume į pačią pradžią, turėtume pripažinti, kad pagrindinė žūties priežastis yra smukusi moralė, dorovė t.y. gyvenimo etika. Kas formuoja, kieno pareiga formuoti, auklėti tautos, žmonijos moralę? Šią sunkią naštą apsiėmė nešti Religija. Jai ir tenka visa atsakomybė už tai, kas vyksta. Aš neįvardiju konkrečios religijos, nes dabar Religija sudaryta iš įvairių religijų, įvairių bažnyčių, ordinų, sektų ir sektelių, kurios viena už kitą teisingesnės, tikresnės.

Paskelbtas pamąstymai

J.Keliuotis (1902-1983)J.Keliuotis (1902-1983)

Žmogaus asmenybė

Gal niekad žmogus nebuvo taip niekinamas, kaip šiais laikais: 40 milijonų Italijoj skelbiama, kad tik viskas valstybėje, viskas valstybei ir nieko šalia valstybės, 65 milijonų Vokietijoj įsakyta, kad rasė, kraujas ir Führeris yra aukščiausios vertybės, 180 milijonų Rusijoj įvesta vergija ir baudžiava, industriniuose kraštuose viskas pavergta gamybai ir mašinai, o Kinijoj ir Indijoj masės žmonių miršta badu ar kautynėse. Ir kas nuostabiausia, kad milijonai žmonių patys ieško, kad kas nors juos paimtų į savo geležinę globą, atimtų iš jų laisvę, užtikrindami jiems duoną ir saugumą. Ir daugelio kraštų jaunuomenė ne laisvei, bet vergijai gieda himnus, ir ne išsivadavimo ieško, bet įsijungimo į uniformas ir patekimo į diktatūrą.

Paskelbtas pamąstymai

Armėnų tautos genocidas

Atmintini daiktai lengvai gali tapti talismanu. Taip pat ir atmintinos dienos įtvirtina naudingą ritmą. Reikia suprasti, kad atmintini daiktai pažadina meilės antplūdį ir kaip ir apvalo aurą. (Мир Огненный, II-148)

Balandžio 24 d. – armėnų genocido paminėjimo diena

1915 metais, prieš 90 metų buvo įvykdytas armėnų tautos genocidas (tautos arba jos dalies naikinimas rasiniais, nacionalistiniais, religiniais ar kt. motyvais, tautžudystė). 

Paskelbtas valstybė
Puslapis 1 iš 2
  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Tuesday the 10th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©