Jūs esate čia:Pamokymai»Įdomu»Žmogus – aukščiausia ...
Sekmadienis, 13 sausio 2013 13:47

Žmogus – aukščiausia ...

Parašė 
Įvertinti šį įrašą
(1 balsas)

AuraŽmogus – aukščiausia evoliucionuojanti Kosminio Gyvenimo forma

Duodamų užrašų vertingumas yra tame, kad jie praktiškai gyvenimiški ir paremti sąmoningai praeito mokinystės kelio patyrimu. Todėl iškylant vieniems ar kitiems klausimams arba sąlygoms yra duodamas dabar ir bus duodamas ateityje tolesnis kelias. Nėra abstraktaus (atsieto, atitraukto, nekonkretaus) žinojimo. Viskas yra gyvenimiška ir viskas yra skirta gyvenimui. Praeinamas etapas suteikia užrašams turinį. Ir tie, kurie eis paskui, džiaugsmingai ir su dėkingumu studijuos to kelio nurodymus ir ženklus, paliktus praėjusių prieš juos.

Nutiestu keliu eiti lengviau, jau pats kelias nurodo kryptį. Žinoma, kilimo keliu ir anksčiau ėjo daugelis, ir nieko nėra naujo po saule, bet užsisukusi naujame pakilime evoliucijos spiralė gyvenimą ir kelią nušviečia naujai. Tas naujas priėjimas prie tos vienintelės tiesos ir slepia savyje ypatingą puslapių reikšmę.

Praeitų amžių atradimų išdėstymo forma jau nebepatenkina augančios sąmonės, reikalaujančios savo suvokimams naujų rėmų, naujų žodžių ir naujų sąvokų, einančių ne tik kartu su laiku, bet aplenkiančių dabartį ir nueinančių gerokai tolyn į ateitį. Šiandien reikalingas mokslinis priėjimas. Bažnytinis Tiesos suvokimo amžius keičiamas mokslo amžiumi ir moksliniu subtiliųjų energijų tyrimo metodu. Turi būti pašalintas bet koks miglotumas ir neapibrėžtumas. Į dvasinių reiškinių pasaulį turi būti įvedamas aiškus tikslumas ir atliekami moksliniai tyrinėjimai, o ne remiamasi ankstesne, melaginga ir ribota religine tradicija. Prie kosminių energijų negalima priartėti su vaikišku viduramžių mąstymu ir laukiniu juodųjų amžių žiaurumu.

Aukščiausių energijų pažinimo procese ypatingas dėmesys turi būti skiriamas menui. Naujajame amžiuje menas bus laikomas aukščiausia Tiesos pažinimo forma. Grožį, kurį pažinti moko menas, įnešime į mokslą, taip sukurdami nuostabų pasaulį. Grožio ir žinių sujungimas sugrąžins Žmoniją į prarastą gyvenimo kelią. Kur, kaip ir kada kiekvienas žmogus suras tą gyvenimo kelią, priklauso nuo paties žmogaus, bet kelią Mes Parodysime ir Nurodysime visiems – tiksliai, aiškiai ir apibrėžtai. Ir, tik turint tvirtą mokslinį fundamentą (pagrindą), patvirtintą paties gyvenimo, minios akyse ir formose bus galima išteisinti religiją ir jos egzistavimą.

Kitaip religija numirs ir išsigims galutinai. Daug žinoma to seno išsigimimo požymių, iš vienos pusės iššaukusių religinių sektų žiaurumą ir fanatizmą, o iš kitos – visišką masių abejingumą. Religijos reikalauja kruopštaus peržiūrėjimo ir atnaujinimo, ir svarbiausia, pirminės Tiesos apvalymo nuo visų paskesnių žmogiškųjų griozdų. Iškraipytos religijos siaubas išsireiškė inkvizicija. Bažnyčios valdovai siuntė žmones ant laužo, o tamsios minios nuolankiai priimdavo šią tarnavimo šėtonui formą už tarnavimą tiesai ir gėriui. Nei minios sprendimai, nei atsidavusiai tarnavusių tamsai bažnyčios valdovų nusikaltimai nėra jų nenuodėmingumo liudijimas.

Mokslas ir menas, nesutepti teisiniais praeities nusikaltimais, ves žmogiškąją dvasią į naujus atradimus. Bet ir jie visada turi būti budrūs, nes tarnaujantis tamsai mokslas yra dar baisesnis už iškreiptą religiją. Naujame amžiuje turi būti parodytas naujas požiūris į visumą. Pavyzdžiui, kiek iškyla neaiškumų nustatant, geras tai ar blogas žmogus, kiek daug tame procese reiškia išankstinis nusistatymas. Kaip dažnai sentimentalų ir žiaurių veltėdį-dykaduonį, arba plėšrų vertelgą ar saldžiakalbį pamokslininką pavadiname geru žmogumi.

MES Turime vieną vertinimo kriterijų: naudingas evoliucijai ar ne. Pagal šį požymį ir Darome atranką. Visiškai atmetamas toks kenksmingas vertinimas kaip simpatija, šiltas žmogus ar nelabai, geras jis ar blogas. Tas, kuris, nežiūrint visų turimų trūkumų, eina pirmyn ir kyla, tas savo vidinėmis energijomis sukuria atstatomąją, kuriamąją jėgą, keliančią aukštyn. Toks žmogus yra naudingas, ir jo naudingumas tiesiogiai proporcingas atstatomajai kuriamajai jėgai. Taip pat tinkamu Laikome tą, kuris, prisilietęs prie Gyvosios Etikos Mokymo, gali parodyti tokį pat lygiavertį veiksmą.

Nėra tokio žmogaus, kurio visos mikrokosmo energijos keltų aukštyn, nes žmogus – tai praeities palikimas. Taip ateityje įsitvirtins skirstymas pagal švytėjimą. Dvasios pasas pasirodys esąs neklystantis. Žmogaus spinduliuojamų šviesų nuotrauka turi didelę ateitį, to šiandien neįvertina netgi artimiausi pasekėjai. Bet ateis laikas, kai į atsakingas vietas visuomenėje ir valstybėje bus leidžiami tik tie žmonės, kurių dvasiniai ir fiziniai matavimai, dimensijos (dydžio vienetais reiškiamas matmuo) patenkins apibrėžtą standartą. Niekšų valdžioje nebus. Žmogiškųjų gyvenimų vykdytojai užims tiesėtą vietą tik pagal savo spinduliuojamą šviesą. Žmonijos gėda – paperkami rinkimai – dings Užmarštyje. Jokie turtai ir gudrumas nepadirbs dvasios paso. Tada praktiškai bus suprasta žmogaus vertinimo formulė : „Jis vertingas evoliucijai“.

Mokslinis požiūris į dvasios reiškinius parodys, kad taip vadinami dvasiniai reiškiniai yra visiškai konkretūs, apčiuopiami ir gali būti studijuojami ir matomi, kad visa jų suvokimo esmė yra subtiliųjų energijų sferoje, tokių pat realių kaip saulės šviesa. Naująjį mokslo amžių pavadinsime žmogaus organizmo energijų atradimo ir įtvirtinimo amžiumi, jų bendro veikimo su supančia gamta, žmogaus kūno ir jo elementų atitikimo su viso gamtos pasaulio elementais. Atitikimo mokslas – taip pavadinsime tą ateities žinojimo sritį. Žmogaus kūno ir vidinės prigimties bendradarbiavimas ir ryšys bus tyrinėjami ir aiškinami gretimai su Kosminėmis visatos energijomis. Žemės elementuose visatos kūnų spindulių sukeltos reakcijos bus studijuojami Kosminių Spindulių tyrimo institutuose. Studijavimo centru bus pastatytas žmogus, kaip aukščiausia evoliucionuojanti Kosminio Gyvenimo forma.

Грани Агни Йоги. 1953 г. 19 А

Skaityti 4442 kartai Atnaujinta Pirmadienis, 04 kovo 2013 18:44

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Sunday the 15th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©