Jūs esate čia:Klausimai»... su religijomis?
Antradienis, 08 sausio 2013 15:30

... su religijomis?

Parašė 
Įvertinti šį įrašą
(0 balsai)

N.K. RerichasAr Gyvosios Etikos mokymas suderinamas su religijomis?

Klausimas. Ar Gyvosios Etikos mokymas suderinamas su kitomis religijomis? Taip, suprantu, kad tai yra visų religijų sintezė, bet tarkim krišnaistų religijoje moteris yra prie žemiausių būtybių, o pas jus ji vaizduojama kaip ypatinga ir net tam tikrais atžvilgiais pranašesnė nei vyras. Ar krišnos sąmonės organizacijos narys, nenusižengdamas savo religiniams nuostatams, gali domėtis Gyvosios Etikos mokymu?

Gyvosios Etikos mokyme sudėta tai, kas religijose išliko neiškraipyta. Ar krišnos sąmonės organizacijos narys, nenusižengdamas savo religiniams nuostatams gali domėtis Gyvosios Etikos mokymu? Tai turi nuspręsti ir pasirinkti jis pats. Turėti du mokytojus nepataria nei vienas mokymas, tai visada sukelia sumaištį.

Jeigu jūsų religija žemina moterį, tai keiskit religiją, nes ką nors aukštinanti arba žeminanti religija yra nuo žmogaus. Tai religija neatitinkanti Kosminių Dėsnių, ir, dažniausia, tarnaujanti tos religinės bendruomenės vadovų interesams. Visos religijos kažkada buvęs Kosminių Dėsnių mokymas. Egoistiniais tikslais dėsniai buvo keičiami, siekiant juos pritaikyti valdyti tikintiesiems. Tokiu būdu atsirado religijos, kur alkaną dievą reikia maitinti paaukotu maistu; nuskurdę dievai reikalauja aukso; buvo sukurti ir kerštingi dievai, skelbiantys žvėriškas tiesas „dantis už dantį“. Ir visos tos religijos kalba Dievo vardu. Dievas alkanas, skurstantis, kerštingas – taip religijose išsigimė Kosminiai Dėsniai. Pagrindinis Kosminis Dėsnis yra Harmonija visame kame. Bet kuri religija, neatitinkanti Harmonijos dėsnio, yra nuo žmogaus, o ne nuo Dievo.

Nėra Žemėje religijos, tarnaujančios Dievui, nes Dievui (Harmonijos Dėsniui) žmogus turi tarnauti be tarpininko – religijos. Kiekvienas žmogus iš prigimties turi savyje Kosminį Dėsnį, jo vardas – sąžinė. Tikroji religija yra sąžinės religija. Kiekviena religija nuo žmogaus pirmiausia stengėsi žmoguje užgniaužti sąžinės balsą, ir įdėti alkano, kerštingo, ar godaus dievo norą. Taip mes imame tarnauti ne Dievui, o dievų kūrėjams.

Tarnystė Dievui prasideda nuo atsisakymo bet kokios religijos ir jos dogmų, nes Dievas – tai ne religija, tai – Harmonija, o sąžinė yra priemonė Harmonijai suvokti.

„Urusvati žino, kad yra laikai blogesni už karus... Prie visų beprotysčių prisidės dar viena gėdinga: vėl įsiliepsnos kova tarp vyriško ir moteriškojo pradų. Tuo metu, kai Mes reikalaujame pusiausvyros ir lygiateisiškumo, tamsos tarnai stengsis išginti moteris iš daugelio sričių, būtent iš tų, kuriose jos galėtų atnešti daugiausiai naudos.“

Братство, часть2. Надземное286

Girdėti tai, kad šiais laikais moteris vis dar yra laikoma gerokai žemiau už vyrą, yra labai sunku. Deja, tokia realybė, todėl belieka tik pabandyti paaiškinti, kodėl tokia pažiūra yra klaidinga ir kenksminga.

Plačiai įsigalėjusi nuomonė, kad vyro ir moters sąjunga, t.y. santuoka, yra skirta tik vaikų gaminimui. Žinoma, ši užduotis taip pat yra labai svarbi, todėl kad naujo žmogaus atsiradimui labai svarbi yra motinos nuotaika. Ir jeigu ji, moteris, yra laikoma žemesniu sutvėrimu už vyrą, tai tas nepilnavertiškumas persiduos ir kūdikiui, nors kūdikis ir būtų berniukas. Štai kodėl negalima moters niekinti ir žeminti – nuo jos labai stipriai priklauso tautos likimas. Ir šiame procese labai daug įtakos turi vyras: jo požiūris į moterį kaip į lygiavertę partnerę, o ne į patelę. Moters kūnas neturi tapti žemų minčių traukos objektu, jis turi kelti pagarbą, nes čia yra pirmieji žmogaus namai Žemėje. Nedoros mintys apie moteris gimsta nedorų vyrų galvose, kai jie patys būdami vyrais ir tėvais nesuvaldo savo nešvarių minčių, taip užteršdami ne tik žmoną, dukrą, bet ir aplink esančias moteris. Todėl dorovingas auklėjimas turi tapti svarbiausiu šeimos uždaviniu.

Kaip moteris galvos apie save pačią, priklauso nuo vyro. Vyro ir moters prigimtys yra skirtingos, kol kalbama apie lytis, skirtinga prigimtis įpareigoja skirtingai elgtis. Tačiau kaip mokytojas kuria per savo mokinius, taip moteris kuria per vyriškąjį pradą. Kartais gali pasirodyti, kad moteris paskendusi smulkmenose, siaurame kasdieniame gyvenime, jų mąstymas buitiškas, įveliantis į kasdieniškumo rutiną, kai vyrui norėtų skraidyti padebesiais. Tačiau moteris visada yra kilnumo, taurumo ir didingumo žadintoja. Todėl moters mąstymas tarsi veidrodis atspindi vyro norus ir ketinimus. Vyro pareiga padėti moteriai suvokti savo vertę, savo reikšmingumą kitų žmonių gyvenime, tada moteris pradeda suvokti savo paskirtį ir ją vykdyti: kelti žmoniškumą. Tauri, dora, skaisti moteris ir taurus, doras vyras gali padėti vienas kitam šviesėti. Jei dora negyvena žmoguje, jis priešingoje lytyje gali sukelti tik žemas aistras ir godulį.

„Tokiu būdu žmoniškumas turi du sparnu, kuriais pakyla pilnuman. Neišmanomas slėpinys moja iš tolo, lyg žadėdamas abi lyti vainikuoti, kada skaistus žmoniškumas nušvies visą gyvenimą. Abiejų lyčių galia kyla iš pačių gyvenimo gelmių ir sąmonina gyvumą, nuolatai lyčių gimtiškumu jam kurdama pavidalus.“ /Vydūnas?/

Klausimas. Taip, aš suprantu, kad dviem mokytojais vadovautis į naudą neišeis, bet tarkim pas jus rašoma, kad Gyvoji Etika nėra religija. Todėl jei žmogus nepriklausys jokiai religijai, o tiesiog vadovausis Gyvosios Etikos mokymu, tai dauguma, ypač nieko apie šį mokymą nežinantys, gali jį palaikyti ateistu, geriausiu atveju ezoteriku, o blogiausiu, net sektantu.

Atsakymas. Yra toks paprastas būdas, kad žmonės niekaip nereaguotų: tiesiog skaityti tyliai savyje, niekam apie tai nekalbant. Juk patikusias, priimtinas mintis galima išreikšti ir nenurodant, iš kur jos, tuo labiau jei jos aktualios visiems žmonėms, nepriklausomai nuo įsitikinimų. Ne taip svarbu, kaip vadins aplinkiniai, daug svarbiau, kaip apie save galvoti pats. Nes pavadinimas yra tik žodis, dauguma nežino, tikrosios daugelio žodžių reikšmės, ir tiesiog kartoja frazes tuščiai. Tikėjimas yra vidinis žmogaus pasaulis ir nebūtina jį reklamuoti ar paviešinti, žmogų turi parodyti ne žodžiai, o jo elgesys tarp žmonių. Mums atrodo, kad tai daug svarbiau.

Klausimas. P.S. Dar didesnę sumaištį, nei du mokytojai, gali sukelti paieškos to vienintelio mokymo.

Atsakymas. Kai tik surasite tą vienintelį, jums tinkamą, sumaištis išnyks, abejonės ištirps, ateis ramybė. – Tik klausimas, ar jūs tikrai to norite?

Skaityti 6342 kartai Atnaujinta Sekmadienis, 03 kovo 2013 13:34

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Sunday the 8th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©