Jūs esate čia:įdomu»Sąmoningas žmogus valdo stichijas
Sekmadienis, 02 kovo 2014 12:07

Sąmoningas žmogus valdo stichijas Pirmo puslapio

Parašė 
Įvertinti šį įrašą
(1 balsas)

Sąmoningas žmogus valdo stichijas.Indijos vandenyne įvykęs žemės drebėjimas (2004-01-25) iki šiol kelia siaubą daugeliui pasaulio žmonių. Didžiulius nuostolius patyrė aplinkinės Azijos valstybės: nusiaubtos jų žemės, žuvo artimieji ir draugai. Ši nelaimė skausmu palietė ir Europą – europiečių pamėgti kurortai buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus, kai kurios salos dingo negrįžtamai. Atsiritusi banga-žudikė nusinešė ir ne vieno europiečio gyvybę. Visas pasaulis pajuto stichijų griaunančią jėgą. Jau sekančią dieną visos informacijos priemonės kalbėjo apie milijoninius nuostolius, kuriuos patyrė pasaulis. Akimirksniu nelaimė buvo įvertinta pinigais – kiek pelno prarado nusiaubti kurortai ir kiek reikės įdėti pinigų, o ne darbo, kad vėl pradėtų klestėti čionykštis verslas.

Siautėjančios stichijos „švelniai“ palietė ir Lietuvą: rudenį nedidelis žemės drebėjimas, o visai neseniai nestiprus uraganas truputį pasiautėjo pajūryje ir Šiaurės Lietuvoje: nuplautas pakrančių smėlis, nutraukyti elektros laidai, išguldyti miškai. Kol kas tik tiek. Tiesa, atsakingieji neužtruko įvertinti padarytus nuostolius: suskaičiuotas prarastas pelnas, kuris galėjo būti gautas už apdirbtą ir parduotą medieną. Įdomus skaičiavimas – skaičiai iš oro, o pateikiami kaip faktas. Tuo tarpu padėti atstatyti stichijos padarytus nuostolius valdžia taip ir nesurado nei galimybių, nei pinigų.

Nuo kada gyvenimas, gyvybė pradėta vertinti pinigų suma? Skaičiai užpildė visus gyvenimo plyšius. Visi ir visur skaičiuoja, o nepastebėtas gyvenimas bėga, lekia pro šalį, apie jį visi jau seniai pamiršo. Sunku net įsivaizduoti, į kokią klaikią nesąmonę nusifantazuotų pinigų ištroškę žmogėnai, jei vis dažniau nesudrebėtų žemė po jų kojomis; jei siaubingos bangos nenuplautų klestinčių kurortų, garsėjančių geriausiomis pasaulyje prostitutėmis. Kuo virstų žemė, jei nustotų veikę kosminiai dėsniai, bet liktų gyvuoti apsukrių prekeivių norai. Turbūt ir Saulė būtų parduota, o jos vietoje tamsiame danguje kabotų didelis pinigas. Didžioji žmonijos dalis būtų pavergta ir priversta pildyti saujelės egoistų tikslus, kurių norai vis augtų. Nors iš esmės, jie tokie maži – ne sykį matėme fantastinį filmą apie nužmogėjusius sutvėrimus, išgyvenusius po pasaulinės katastrofos.

Nei katastrofas prognozuojantys filmai, nei realybėje vykstančios nelaimės – niekas nepriverčia susimąstyti apie žmogaus prigimtį ir planetos likimą. Galima tik paminėti kelis faktus akivaizdžiai nurodančius galimas katastrofų vietas. Pavyzdžiui, mokslininkai nustatė, kad maždaug pusė miestų-gigantų, kuriuose gyvena daugiau nei 2 milijonai žmonių, pastatyti ant žemės plokščių susidūrimų vietų. Tos vietos jautriausiai reaguoja į žemės drebėjimus, bet žmonės ten buriasi, nes tose vietose ypač gerai sekasi biznis, ir žemės ten derlingos. Tokį „gerumą“ suteikia atviras ryšys su požemine ugnimi. Kitaip tariant tose vietose praviri vartai į pragarą. O Los Andželas stovi ant sukietėjusio smėlio, kuris nuo mažiausio drebėjimo „suskystės“ ir virs milijardais smėlio smiltelių – miestas akimirksniu dings nuo žemės paviršiaus. Atrodytų, kad tokios žinios turėtų priversti žmones susimąstyti.

Žemė yra gyvas sutvėrimas, ji kaip žmogus kenčia ir serga, šiandien joje sunaikinta pusiausvyra. Dūsta Žemė, ir kai ji, sukaupusi paskutines jėgas bando atsikvėpti, uraganas išvarto medžius ir nutrauko elektros laidus. Atsivėrusios kiaurymės – tai tarsi tuberkuliozės židiniai pažeistuose plaučiuose. Paskutiniai medicininiai tyrimai rodo, kad padidėjoo tuberkuliozinių susirgimų ir ne tarp asocialių asmenų, kaip buvo manoma anksčiau, o tarp pasiturinčių ir netgi turtuolių. Plaučiai pradeda nykti, kai žmogus nustoja mylėti save ir kitus, kai jis tampa egoistu.

Uraganas tik paviršutiniškai apvalo žemę, po praūžusios vėtros įmanoma sugrįžti į namus, o po žemės drebėjimo dažnai jau nebėra kur sugrįžti – šį kartą taip įvyko Azijos kurortuose. Nebeliko ne tik statinių, bet ir augmenijos, kuri atsigaus negreit, prireiks ne vieno dešimtmečio gamtai atsigauti.

Po kiekvienos stichinės nelaimės padarytus nuostolius žmonės bando suversti stichijoms, padarydami jas vieninteliais visų bėdų kaltininkais. Žmonės įpratę daryti išvadas tik pagal tai, ką mato – pavyzdžiui žuvusius žmones ir sunaikintus kurortus. Žmonės įpratę vertinti tik pasekmes, neįžiūrėdami reiškinių priežasčių, todėl beveik visada nukrypsta nuo tikrovės. Taip nutinka todėl, kad žmonija nesuvokia ir nenori suvokti Hierarchijos dėsnio, kuris skelbia, kad valdžia visų pirma yra pasiaukojimas, atsisakymas asmeninės naudos ir siekių.

Taip pat žmonija nelinkusi priimti duodamų Žinių, kurios įvardija tikrovės ištakas. Deja, Žinias žmonės linkę įvardinti svajomis, iliuzija ir fantazija. Jau seniai žmonija užmiršo Šambalą (arba Baltąją Broliją), daugeliui tai kelia juoką ir primena pasakėles, bet tik Šambalos dėka planeta vis dar nesunaikinta. Uraganai, sūkuriai ir griovimai visą laiką tik primena apie prarastas galimybes – juk sudaužytos vazos nebeįmanoma suklijuoti. Todėl dar kartą būtina pakartoti: žmonija privalo savo mąstymą sujungti su Hierarchija. Tik tada žemė neišslys iš po kojų.

Šventraščiuose jau seniai skelbiama apie Naująjį Pasaulį, bet turgaus dulkės aptemdė žmonių akis. Jie ir toliau nemato, kaip dreba kalnai ir keičiasi vandenynų dugnas, jie vis dar užduoda klausimus: tai kur gi skelbiamos žinios ženklai? Kur kalnų ir jūrų sujudimas? Tik akli uraganą gali priimti už kvietimą į puotą.

Badas, sausros, epidemijos ar tai nėra minties nuopuolio pasekmė? Norime pažaboti vėją, niokojantį pajūrį, bet nenorime sužinoti, kas sukelia vėją. Neteisingas mąstymas tik spartina planetos irimą.

Kai žmonės gyvena inertiškai, sukyla stichijos. Jas savo suvaldytomis mintimis sustabdyti gali tik sąmoninga dvasia. Mintis tarsi paštininkas nurodys stichijai kryptį. Kai kalbama apie būtinybę sustiprinti mąstymo aparatą, tuo pačiu pasakoma apie nesuvaldytų stichijų puolimą, apsuptį, spaudimą. Žmogui sunkiausia yra suvaldyti nuosavą mintį. Valios pagalba žmogus gali atmesti išorinę mintį, bet tai dar nereiškia, kad jam pavyko išlaisvinti sąmonę nuo tos minties šaknų, kurios labai giliai įsikerojusios. Žmogiška mintis silpna ir chaotiška, ji nestabili ir gali nukrypti, sąmonės gilumoje juda chaosas.

Galima pastebėti, kokios paviršutiniškos aplinkybės atgaivina atmintyje seniai pamirštą įvykį. Garsas, spalva, atsitiktinės aplinkybės gali iššaukti ryškų minties atgimimą, kaip atrodo, seniai nuvytos minties. Žmogus žino, kad nenaudinga grįžti į praeities klystkelius, bet jis, vis tik linkęs slankioti aplink seniai užgesusius pelenus. Galima pagalvoti, kad mąstymas jau pasikeitė, bet mažiausias išorinis sukrėtimas parodys, kad giliai gyvenanti gyvatė bet kurią akimirką pasiruošusi prabusti. Geriausiai nesuvaldytą mintį atspindi vandenyno srovės. Įvykęs drebėjimas puikiausiai iliustravo, kokias pasekmes gali iššaukti žemės drebėjimas, įvykęs vandenyno dugne. Atrodo, kad nieko bendro nėra tarp paviršinės bangos ir giluminės, bet vos gelmėse pabaisa sujudėjo, visas aplinkinis pasaulis paskendo chaose. Toks pat procesas vyksta ir su žmogaus mąstymu. Įvykiai, prieš daug metų kėlę sumaištį, laikui bėgant nurimsta ir užsimiršta, bet išgyvenimai niekur nedingsta, jie laukia palankaus momento, kad sujaudrinti ir sujaukti nusistovėjusį žmogaus gyvenimą. Neretai žmogui atrodo, kad jis daugiau nebegalvoja apie kažką seniai įvykusį, bet iš esmės jis būtent gyvena pasinėręs toje mintyje. Mokymas apie mintį turi parodyti įvairias jos išraiškas. Taigi, klaidos neužsimiršta, jas reikia ištaisyti. Uraganai, žemės drebėjimai apvalo pasaulį nuo susikaupusių nuodėmių ir klaidų, kaip auką nusinešdami žmonių gyvybes.

Apibrėžtais planetos gyvavimo periodais kyla stichijų spaudimas, periodiškai žemė apsivalo. Apsivalymai nebūtų tokie skausmingi, jei žmonės sąmoningai norėtų keistis, tobulėti, nes tik tvirtas tautų siekis atnaujinti gyvenimą suvaldytų stichijas. Vieno žmogaus mintys negali suvaldyti stichijų sukelto chaoso. Tik blaivus situacijos suvokimas ir atsakomybė gali duoti galią minčiai. Mintis priešpastatoma stichijoms, taip atstatoma pusiausvyra.

Jau matėme ir žinome, kaip per vieną uraganą žūsta tūkstančiai žmonių. Argi siaubingi audrų reiškiniai neprivers žmonijos susimąstyti, iš kur toks chaosas? Ne tik uraganai, žemės drebėjimai, bet ir potvyniai gali pasiekti neįsivaizduojamą galią.

Bus įvardinta, kiek milijonų jau žuvo, bet sąmonė ir toliau nesivystys. Todėl teisinga būtų paklausti, kiek milijonų turi žūti, kad sąmonėje įvyktų lūžis? Ar tikrai žmogus yra akmeninis, kad jį pažadinti reikia tiek smūgių?

Gyvojoje Etikoje parašyta: „Jei pažiūrėsime į mūsų planetą iš viršaus, tai be išryškėjusių vulkanų mūsų žvilgsnį dar pritrauks ypatingi Šviesos ir tamsos sūkuriai – žmogaus dvasia gali sukurti galingas energijos apraiškas. Galima tvirtinti, kad Šviesos viesulai išlaiko planetos pusiausvyrą. Taip pat nebus toli nuo tiesos ir tai, kad tamsos viesulai savyje neša žudančias dujas, kurios ne tik marina planetą, bet ir keičia planetos klimatą ir netgi turi reikšmės polių pasislinkimui. Tokia didelė žmogaus dvasios įtaka. Daugelyje Mokymų nurodyta apie švarių, neužterštų vietų reikšmę, ten gali įsitvirtinti psichinė energija. Priminimai apie švarių vietų reikšmę randami Šventraščiuose, Biblijoje, Rig Vedose; ir Dao žino apie didžiuosius Žemės lobius (apie neužterštas vietas). Džiaugiamasi Šambaloje, kai pastebimi naujų Šventovių atsiradimai, kai saugomos Šventovės, kur kaupiasi išvalyta Ugnis. Deja, žmonės taip retai galvoja apie savo dvasios galią. “

Surinkta iš Gyvosios Etikos knygų: Znaki AJ 22, 327; Hierarchija, 460, Serdce, 313, Mir Ogniennyj, I d. 172, 664, IId. 211, Bratstvo, IId., Nadziemnoje 579.

Skaityti 3306 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: « Žmogus – aukščiausia ...

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Thursday the 21st. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©