Jūs esate čia:valstybė»Demokratai
Trečiadienis, 13 vasario 2013 13:58

Demokratai

Parašė  Justinas Razma
Įvertinti šį įrašą
(0 balsai)

DemokrataiJustinas Razma

Patekęs į puošnius mūro namus, nenusimink dėl savo padėties skirtumo. Ištaigingo veido šeimininkas maloniai parodys tau fotelį prisėsti. Į tave žiūrės iškilmingai persų kilimai, sidabro vazos, meno garsenybių originalai. Tu bailiai jausies. Bet iš trumpos kalbos suprasi, kad čia gyvena demokratiška šeima. Tu būsi sužavėtas jos jaukumu. 

Pasirodys, kad vargo žmogaus būklė šiems namams nėra svetima. Čia bus susispietę norai padėti vargdieniui, iškelti skurstančią liaudį, atsikratyti išnaudotojais. Jūsų kalboje švystels meilės, lygybės ir broliškumo idealai, praryškindami vargus supančiotos tautos. Jūs pasmerksite autoritarinį rėžimą ir luomų nelygybę. Gal tau klaikios atrodys šios mintys puošniame salione, ir tu stebėsies, kaip gali jos rasti sau vietos čia tarp marmurais išklotų sienų. Šeimininkų kuklus tonas neleis tau abejoti.

Jūs tapsite valandėlės draugais. Tu naiviai pasiteirausi, kaip žmogus gali tokį rojaus kampelį įsigyti, kada aplinkui tiek vargstančių. Bet greit įsitikinsi, kad visi žmonės lygūs vargo pelės. Tau parodys eilę išsiuvinėtų pagalvėlių ant sofos. Parodys šilkinį abažūrą. Tai vis pačių rankų darbas. Atkreips dėmesį šeimininkė į blankią savo suknelę, dėvimą jau kelerius metus. Tu galėsi tuo pat pastebėti, kaip tinka jos vešliom rankom aukso apyrankės ir blizgą brangieji akmenys jos pirštų žieduose. Pagaliau pasiguos sunkia namų savininkų našta, brangiais remontais ir dideliais mokesčiais. Atrodys laimingesni tie, kurie namų neturi. Nusiskųs, kad nuomininkai pigiai temoką ir daug vandens vonioms išeikvoja kartą per savaitę maudydamiesi. Sužinosi,kad šeimos su vaikais čia visai negalinčios gyventi. Tokie jau sutarties reikalavimai. Apskaičiuosite nuostolius, kuriuos daro svetimos kojos, mindžiodamos koridorių takelius. Užsiminsite ir kiemsargį su tarnaitėmis, kiek šie išprusę ir sumodernėjępasidarė neklusnūs. Pagaliau pakalbėsite. kad visiems advokatams, gydytojams, inžinieriams dabar sunku verstis. Užsiminsite ir kad nuošimčiai už paskolas nežmoniškai maži, ir galįs būti pakirstas visuomenės taupumas.

Sunkios kalbos jus kiek išvargins. Tavo padorumas ir sugebėjimas laikytis tono leis tave pakviesti prie kavos puoduko. Čia jūs atsikvėpsite. Veiduose vėl pasirodys šypsena. Ir tu turėsi progos iš gyvų lūpų išgirsti apie garsiuosius užsienių kurortus, apie linksmas nelaimes su savo limuzinu, apie rūšis ir kokybę tau negirdėtais vardais gėrimų. Tu stebėsies, kiek aukšto kultūros laipsnio savo subtilumu gali pasiekti žmogaus skonis. Stebins tave ir stalas savo sidabro indų ir aukso papuošalų gausumu su pora biskvitų ir kavos puoduku prieš tave. Prisiminsi tu seną tiesą, kad brangūs indai nėra vaišingi. Tokia jau paprastojo gyvenimo logika: turtingajam užklydus, vargšas jį vaišina visu, ką turi geriausio. Paprastuoliui atsilankius turtingasistariasi didelį prielankumą jam padaręs, parodęs kėdę prisėsti. Bet negadink savo veido išraiškos tokiomis mintimis. Geriau paglostyk ponios dogą, nesigailėdamas komplimento, kad jo akys simpatiškos, ir tau teks išklausyti apie garbingus dogo protėvius, apie patirtas sunkenybes vežiojantis jį po užsienius, apie trapią jo sveikatą, rūpestingai prižiūrimą namų gydytojo. Pagaliau ponia tau   parodys sode papuoštą kapelį, kur pernai palaidojo savo mylimą katę.

Kad tu savo neapdairume prasižiotum, juk kartais šunims duodamos geresnės sąlygos gyventi kaip tarnaitėms ir kiemsargiams, jūsų kalba vėl nukryptų apie darbininkijos luomą. Jūs pasvarstytumėte darbininkų apsileidimą, jų nesveiką norą sumodernėti ir didelį išlepimą. Jūs prieisite išvados, kad neturtingasis yra tikrai savo būklės vertas. Čia užsiminsite ir apie įkyrias aukas, rinkliavas ir pavargėlius, kuriuos reikia be atodairos vyti nuo savo durų. Teks ir bendrai nusiskųsti skurdžiomis savo krašto sąlygomis kultūringam žmogui gyventi. O muitai nežmoniškai dideli užsienio obuoliams, slyvoms ar juodiesiems žuvų ikrams. Norint gauti padoresnį rūbą ar tobulesnę kosmetikos reikmeną, turi specialiai užsakyti iš kitų kraštų. Vietoje negali gauti. Nemėgink pakišti kitokią mintį. Gali užslinkti niūresnis debesėlis ant šeimininkų veido, ir nejaukiai pasijusi kilniame fotelyj. Geriau maloniai baigti kalbas apie kilnius demokratybės principus.

Būk mandagus toliau palaikyti malonią pažintį su šia šeima. Tu įsitikinsi, kad jie mėgsta labiau kitur svečiuotis, nei pas save kviestis. Mandagiai jie išnaudos kiekvieną progą pasivažinėti savo prietelių automobiliu ir paviešėti jų sąskaita. 'Pamatysi, kad kiekvieną jų lydės tokios aplinkybės, kad antrajam vis prisieis apmokėti už jį autobuso bilietą, už išėjimą peronan, nupirkti laikraštį, atsiskaityti už jaukiai praleistas su juo kavinėj valandas ir sargui – už rūbų jam padavimą. Nesistebėk tuo. Gali būti tikras, kad jo kišenėje guli neturtingumo liudijimas byloms be žyminio mokesčio su skolininkais vesti. Jie moka vargšų kainą už laikraščių prenumeratą ir su kontromarkėmis veržiasi į teatro pirmaeiles ložes, škotiškos pasakos neatrodys tau prasimanytomis. Jei tau tektų pasinaudoti jų telefonu ir po rankomis nerastumėt grąžos iš lito, maloniai jie liks tau skolingi.

Tik vėliau tu galėsi suprasti, kad žmonių savimeilė, išnaudojimas ir gobšumas išbujoja visokiais vardais, kilniomis idėjomis ir gracingomis mandagumo formomis. Egoizmo gyvatė per gobšo sąžinę, protą ir širdį dažnai gieda lakštingalos balsu.

Iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo žurnalas „Naujoji Romuva“, septintieji metai, Nr.20 (330)  1937 m.

Skaityti 2539 kartai Atnaujinta Sekmadienis, 03 kovo 2013 13:27

Palikite komentarą

Įsitikinkite, kad įvedėte reikalingą informaciją, kur nurodyta (*).
HTML kodas nėra neleidžiamas.

  • Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė.

    Mahatma Gandis

Tuesday the 12th. Joomla 2.5 Templates Designed by Joomla Templates Free. © Šiaulių m. Rericho v. klubas, studija Gin-Dia
Copyright 2012

©